вул. Шашкевича Маркіяна, буд. 22

(03265)42322

(03265)42376

mail@zlmr.gov.ua

  • foto winter 1
  • castle 2
  • foto winter 2

 
Золочів – давнє європейське місто яке об‘єднує в собі культуру та історію кількох народів і сьогодні переживає період свого відродження. Візитівка міста – площа Вічева (стара назва – площа Ринок) потребує відновлення своєї історичної місії – ключового епіцентру життя громади, що формувався впродовж століть. У 2011 році на Замовлення Золочівської міської ради було виготовлено проект комплексної реконструкції історичної частини міста. Над проектом працював авторський колектив Інституту «Укрдизайнгруп» на чолі з Ігорем Кузьмаком. Головний інженер проекту – Заслужений архітектор України Михайло Федик. Проект розділений на три етапи. На цей час завершено два етапи проекту. На першому етапі (2011–2014 рр.) проведено заміну всіх підземних комунікацій та влаштовано досконалий дорожній одяг на вулиці Шашкевича, відреконструйовано площу перед церквою Воскресіння Господнього. На другому етапі (2015-2016) завершено реконструкцію бульвару Сковороди, впорядковано площу перед головним входом до Костелу Успіння Пресвятої Діви Марії. Визначальним на цьому етапі стало те, що коштами меценатів та громади без будь-якого бюджетного фінансування було відновлено дві унікальні скульптури, що були втрачені в радянський період – скульптури Преподобного Йосифа та Пресвятої Діви Марії з малим Ісусом. Зараз проект знаходиться на третьому, завершальному етапі. Цей етап характерний тим, що тут передбачається реконструювати площу Вічеву та прилеглі до неї вулиці. Цей громадський простір, відповідно до проекту, буде реконструйовано з врахуванням потреб як золочів‘ян, так і гостей міста. Тут буде збудовано світлофорні об‘єкти, фонтан, громадські вбиральні з врахуванням потреб осіб з обмеженими можливостями. Загальний кошторис проекту станом на цей час становить 54 млн. грн. З них освоєно 25 863 853, 55 грн. для завершення робіт потрібно ще 29 030 233, 45 грн. Золочівська громада звертається до благодійників з проханням надати значно меншу суму, яка суттєво допоможе у вирішенні питання реконструкції основної площі міста.
 
Банківські реквізити для платежів в межах України:
Золочівська міська рада Львівської області
м. Золочів вул. Шашкевича М., 22
Рахунок (гривня) № 31551309219656
Код ЄДРПОУ 04055908 МФО 820172 в Державна казначейська служба України м. Київ, УДКСУ у Золочівському районі
Призначення платежу: для реконструкції Площі Вічевої (М. Шашкевича), вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева Львівської області
Рахунок (долар) № 25552053700845
Рахунок (євро) № 25550053700245
Код ЄДРПОУ 04055908 МФО 325321 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Призначення платежу: для реконструкції Площі Вічевої (М. Шашкевича), вул. М. Шашкевича та прилеглих вулиць м. Золочева Львівської області
 
  -------------------------------------------------------------------------

Zolochiv is an ancient European city that unites the culture and history of several nations and now it is in a period of its rebirth. Vicheva square (the old name - Rynok Square) is the city visiting card, needs to restore its historical mission - a key epicenter of community life that has been formed for centuries.

In 2011, according to the Zolochiv City Council’s order, a project of a comprehensive reconstruction of the city historical part was made. The author team of the company UKRDESIGNGROUP headed by Ihor Kuzmak worked on the project. The chief engineer of the project is Mykhailo Fedyk, Merited Architect of Ukraine.

The project is divided into three stages. At this time two stages of the project are completed. In the first stage (2011-2014), all underground communications were replaced, and perfect road surface was laid down on Shashkevych Street, a square in front of the Church of the Resurrection of the Lord was re-constructed.

At the second stage (2015-2016) reconstruction of Skovoroda Boulevard was completed, the square in front of the main entrance to the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary was restored. The determinative factor at this stage was that due to patrons and the community, without any budgetary funding, two unique sculptures that were lost in the Soviet period - sculptures of the Rev. Joseph and the Blessed Virgin Mary with little Jesus were restored.

The project is currently in the third, final stage. This stage is characterized by the fact that it is planned to reconstruct Vicheva Square and adjacent streets. This public space, according to the project, will be reconstructed taking into account the needs of both citizens and guests of the city. Traffic lights, a fountain, public toilets which will be accessible to people with disabilities will be built there. The total budget is over 54 million UAH. 25 863 853, 55 UAH have been spent already. We need another 29 030 233, 45 UAH to complete the works.

The Zolochiv community appeals to philanthropists with asking for a significantly smaller amount, which will substantially help in resolving the issue of the reconstruction of the main square of the city.

 -------------------------------------------------------------------------

 

********
Company details of an international bank transfer in USD
Company name ZOLOCHIV CITY COUNCIL OF LVIV OBLAST
Bank account (in USD) 25552053700845
Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”
1D, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
Bank SWIFT Code PBANUA2X
Company address 22, Shashkevycha Str., Zolochiv, Lviv oblast, 80700, Ukraine
IBAN Code UA443253210000025552053700845
Purpose of remittance Project “Reconstruction of Vicheva Square (M. Shashkevycha) and adjacent streets in Zolochiv of Lviv oblast”
*********
Company details of an international bank transfer in EUR
Company name ZOLOCHIV CITY COUNCIL OF LVIV OBLAST
Bank account (in EUR) 25550053700245
Name of the bank JSC CB “PRIVATBANK”
1D, Hrushevskoho Str., Kyiv, 01001, Ukraine
Bank SWIFT Code PBANUA2X
Company address 22, Shashkevycha Str., Zolochiv, Lviv oblast, 80700, Ukraine
IBAN Code UA383253210000025550053700245
Purpose of remittance Project “Reconstruction of Vicheva Square (M. Shashkevycha) and adjacent streets in Zolochiv of Lviv oblast