вул. Шашкевича Маркіяна, буд. 22

(03265)42322

(03265)42376

mail@zlmr.gov.ua

 • foto winter 1
 • castle 2
 • foto winter 2

Золочівська міська рада Золочівського району Львівської області оголошує конкурс з відбору експерта – суб’єкта оціночної діяльності по проведенню у 2022 році робіт по оцінці комунального майна Золочівської міської територіальної громади, у тому числі об’єктів оренди.

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору експерта – суб’єкта оціночної діяльності по проведенню у 2022 році робіт по оцінці комунального майна Золочівської міської територіальної громади, у тому числі об’єктів оренди».

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт без урахування податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях).

У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається. 

Перелік підтвердних документів, які учасникам конкурсу потрібно подати до конкурсної комісії:

 • заяву на участь у конкурсі;
 • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);
 • згода на обробку персональних даних (для претендента – фізичної особи– підприємця);
 • копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ - копія виписки з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);
 • копії кваліфікаційних документів оцінювачів, які працюють у штатному складі та яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку майна;
 • інформація про конкурсанта (документ, який містить відомості про конкурсанта щодо його досвіду роботи, кваліфікації та особистого досвіду роботи оцінювачів, які працюють у його штатному складі та будуть залучені ним), матеріали, в яких відображається досвід проведення незалежної оцінки комунального майна;
 • копію кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, виданого у встановленому законом порядку;
 • копію сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, що надає право проведення незалежної оцінки майна.

 

Додаткові умови:

 1. У разі виникнення необхідності, усунення недоліків щодо виконаних звітів про оцінку комунального майна, зазначених в звіті, та повторна експертна оцінка проводиться за рахунок оцінювача.
 2. Збір необхідної додаткової інформації (крім наявної в міській раді) проводить оцінювач.
 3. Рецензування звітів про експертну оцінку комунального майна проводиться за ініціативою та за рахунок оцінювача.

Строк подання конкурсної документації: до 15.07.2022р. (включно).

Поштова адреса, за якою подаються документи: Львівська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Шашкевича М., 22.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 20.07.2022р. о 11:00 год за адресою: Львівська область, Золочівський район, м. Золочів, вул. Шашкевича М., 22, в приміщенні Золочівської міської ради Золочівського району Львівської області, сесійний зал, телефон для довідок: (3265) 4-24-63, 4-23-76.