вул. Шашкевича Маркіяна, буд. 22

(03265)42322

(03265)42376

mail@zlmr.gov.ua

 • foto winter 1
 • castle 2
 • foto winter 2

Новини

ЗАЯВА ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГУ СТРАТЕГІЧНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ

ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

«Детальний план території з метою визначення функціонального призначення земельних ділянок (господарського двору) на вул. Центральній, 9 у с. Митулин, Золочівського району, Львівської області.

 

Інформація про замовника СЕО:

80700, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів, вул. Шашкевича Маркіяна, 22 (Золочівська міська рада Львівської області

Вид та основні цілі ДТП

Детальний план території є містобудівною документацією, яка призначена для обґрунтування довгострокової стратегії планування, забудови та іншого використання території для земель іншого сільськогосподарського призначення та земель для ведення особистого селянського господарства на якій реалізуються повноваження Золочівської міської ради. Детальний план території визначає основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території, формування організації інженерно - транспортної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою території проектування, захисту території від небезпечних природних і техногенних процесів, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології(якщо вони присутні). 

Завданнями проєкту Детального плану території є:

 • обґрунтування майбутніх потреб і визначення переважних напрямів використання територій;
 • урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування, забудови та іншого використання територій з дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства;
 • обґрунтування та визначення території проектування для містобудівних потреб;
 • забезпечення раціонального використання території;
 • визначення на території проектування особливих функціональних зон, що мають особливу екологічну, рекреаційну, адміністративну, виробничу - встановлення передбачених законодавством обмежень на їх планування, забудову та інше використання;

—  розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання території;

— розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки людей на території проектування.

Детальний план території з метою визначення функціонального призначення земельних ділянок (господарського двору) на вул. Центральній, 9 у с. Митулин, Золочівського району, Львівської області.

Генеральна схема планування території України, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідного населеного пункту чи пунктів, програми розвитку інженерно - транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини та пам'яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території проектування. Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі Схеми планування території буде розроблено детальний план територій, який згідно зі ст. 19, зокрема, визначить:

 • функціональне призначення, режим та параметри забудови земельної ділянки, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
 • містобудівні умови та обмеження;
 • потребу в підприємствах і закладах обслуговування населення, місце їх розташування;
 • доцільність, обсяги, послідовність реконструкції забудови;
 • черговість та обсяги інженерної підготовки території;
 • систему інженерних мереж;
 • порядок організації транспортного і пішохідного руху;
 • порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
 • межі прибережних захисних смуг і пляжних зон водних об'єктів.

 

Визначення обсягу СЕО

Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в Золочівському районі і зокрема на території проектування.

Визначення основних екологічних проблем

Основними екологічними проблемами на території проектування детального плану території з метою визначення функціонального призначення земельних ділянок (господарського двору) на вул. Центральній, 9 у с. Митулин, Золочівського району, Львівської області є:

 1. Атмосферне повітря — забруднення атмосферного повітря автотранспортом.
 2. Водні ресурси:

- відсутність централізованого водовідведення;

- відсутність встановлених меж водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

 1. Поводження з відходами:

— відсутність санкціонованого місця видалення відходів.

 1. Вплив на техногенне середовище.
 2. Вплив на соціальне середовище.

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту Детального плану території, були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Комплексна програма охорони довкілля території проектування на 2021 – 2023 роки:

Цілі охорони довкіллявідносно виявлених екологічних проблемтериторії

Сфери охорони довкілля Основні виявлені проблеми, пов'язані із проектом ДПТ

Стратегічні цілі інших актів законодавства, які мають відношення до виявлених проблем

1

2

3

Атмосферне повітря

Вплив автотранспорту.

Впровадження технологій, спрямованих на зменшення забруднення атмосферного повітря.

Водні ресурси

Забруднення стічними відходами життєдіяльності підприємства  через відсутність централізованого водовідведення в населених пунктах

Зменшення скидання неочишених та недостатньо очищених стоків у водні об'єкти.

Будівництво, реконструкція споруд для очищення стічних вод. системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них.

Поводження з відходами Видалення, захоронения тапереробка твердих побутових відходів.

Недосконалість структури санітарного очищення населених пунктів та небезпечний вплив на довкілля існуючих сміттєзвалищ. Зменшення обсягів захоронения побутових відходів шляхом впровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження.

Реформування системи санітарного очищення.

Модернізація діючих та будівництво нових полігонів з метою захоронения відходів.

Створення умов для ефективного використання ресурсоцінних компонентів.

 

водовідведення в селах

Будівництво, реконструкція споруд для очищення стічних вод. системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них.

Вплив на техногенне середовище

Проектована будівля може негативно впливати на навколишнє середовище створене людиною. Зокрема на навколишні житлові території та землі.

- проектні рішення не

будуть порушувати сформовану систему комунікацій, пішохідних і транспортних зв’язків, зелених насаджень;

- зона впливу планованої діяльності обмежена межами розглянутої ділянки та санітарно- захисної зони;

- у зоні впливу

планованої діяльності

відсутні

пам’ятники

архітектури, історії;

- на інші об’єкти техногенного середовища викиди забруднюючих речовин будуть впливати в межах встановлених нормативів;

- викиди забруднюючих речовин в розрахункових концентраціях не агресивні щодо будівельних конструкцій з бетону, залізобетону, сталі та інших будівельних матеріалів.

Вплив на соціальне середовище

Ризик для групи людей, на яку може вплинути впровадження об’єкта господарської діяльності, з врахуванням особливостей природнотехногенної системи.

Намагання звести цей ризик до мінімуму.

Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля навколо території проектування;
 • статистичну інформацію;
 • лабораторні дослідження стану довкілля;
 • дані моніторингу стану довкілля;

—  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;

— пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.


Розгляд ймовірних екологічних наслідків

Серед основних факторів впливу, пов'язаних із розробкою детального плану території наступні:

—  зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря від території проектування та об’єктів розташованих на цій території, шляхом встановлення для сільськогосподарських та виробничих підприємств визначених законодавством розмірів санітарно - захисних
зон, оптимізації схем дорожнього руху.

Терміни подання

15 діб з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки екологічними проблемами на території з метою визначення функціонального призначення земельних ділянок (господарського двору) на вул. Центральній, 9 у с. Митулин, Золочівського району, Львівської області:

відповідно до пп/5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну    оцінку».

 

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання:

Золочівська міська рада Львівської області.

Юридична адреса: 80700, Львівська обл., Золочівський р-н, м. Золочів,
вул. Шашкевича Маркіяна, 22.

Контактний email: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Міський голова                                                                Ігор ГРИНЬКІВ

До уваги жителів Золочівської територіальної громади

Шановні жителі Золочівської міської територіальної громади!

Департаментом з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації 20 жовтня 2021 року у період з 14:50 год. до 15:00 год. буде проводитись перевірка кінцевих сигнально-гучномовних пристроїв,  які встановлені в населених пунктах сільських, селищних та міських територіальних громад з трансляцією фонограми “Обережно чадний газ”.

Безпечне користування газом у побуті

Майже в кожній квартирі чи будинку встановлені газові плити, водонагрівачі, опалювальні печі чи котли. Сьогодні ми порадимо вам, як уникнути трагедії від неналежного користування побутовим газом.

Зрозуміло, що газ не можна побачити. Про його витік сигналізує характерний запах.

 

Якщо запах газу в приміщенні:

 • припиніть користуватися газовими приладами; перекрийте крани до приладів і на приладах;
 • відчиніть вікно і двері, провітріть приміщення;
 • не запалюйте вогню, не паліть цигарок, не вмикайте і не вимикайте електроосвітлення та електроприлади, не користуйтесь електричними дзвінками;
 • викличте аварійну службу газу за телефоном «104».

 

Якщо запах газу в підвалі, під'їзді, на подвір'ї, на вулиці:

 • повідомте аварійну газову службу за телефоном «104»;
 • виведіть людей із загазованого середовища, попередьте присутніх у приміщенні про небезпеку вмикання і вимикання електроосвітлення, а також відкритого вогню та іскри;
 • до прибуття аварійної бригади організуйте провітрювання приміщення.

 

Виявлення витоку газу здійснюйте:

 • візуально – на поверхні газових труб, що змочені мильною водою (на місці витоку газу утворюються бульбашки);
 • на слух – у випадку сильного витоку газ виривається зі свистом;
 • за запахом – характерний запах газу стає сильнішим поблизу місця витоку.

 

Пам'ятайте! Не можна шукати місце витоку газу за допомогою відкритого вогню. Якщо загорівся газ у місці витоку - негайно евакуюйте всіх.

 

Для безпеки необхідно дотримуватися наступних правил:

 • Неухильно дотримуйтесь правил користування газовими приладами, стежте за тим, щоб вони були чистими і справними;
 • Користуйтеся віконними кватирками для систематичної вентиляції приміщень.
 • Перевіряйте наявність тяги в димоходах опалювальних печей перед розпалюванням та під час роботи цих приладів. Стежте за справністю припливно-витяжної вентиляції.
 • Здійснюйте перевірку вентиляції та димоходів не рідше разу на квартал.
 • При відсутності тяги користуватися колонками, котлами місцевого опалення, гарячого водопостачання та печами категорично забороняється.
 • Не розміщуйте баки для кип'ятіння білизни на звичайних конфорках газової плити.
 • Посуд з широким дном потрібно встановлювати на спеціальні конфорки з високими ребрами.
 • Для ремонту газового обладнання залучайте лише спеціалістів газового господарства.
 • Не відключайте автоматику безпеки і регулювання.
 • Не перекривайте частково чи повністю димові та вентиляційні канали, не змінюйте їх конструкції.
 • Не дозволяйте дітям користуватися газовими приладами.
 • Будьте завжди уважні при користуванні газом – це запорука вашої безпеки!

 

Бережіть себе! Тепла і затишку Вашому дому!

Про реалізацію проєктів місцевих ініціатив

Про стан реалізації проєктів місцевих ініціатив Золочівської територіальної громади розповідає начальник фінансового управління Галина Зіновіївна МУДРА:

– У 2021 році переможцями конкурсу місцевих ініціатив стали 22 проєкти Золочівської ТГ. Станом на 12 жовтня 2021 року повністю вже реалізовано 4 проєкти місцевих ініціатив.
На реалізацію проекту «Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Плугівська в с. Плугів» заплановано 204 787 грн. З обласного бюджету було профінансовано 102 186 грн. Ще 43 197 грн. виділив бюджет Золочівської територіальної громади. Небюджетний внесок склав 59 390 грн.

Для капітального ремонту по заміні віконних та дверних блоків в ОЗЗСО І-ІІІ ступ. № 2 ім. М. Шашкевича в м. Золочеві було необхідно 110 121,54 грн. З них 55 тис. грн. надав обласний бюджет, ще 20 283,54 грн. – бюджет територіальної громади. 34 838 грн. були профінансовані ініціаторами проєкту.

На капітальний ремонт ДНЗ «Пролісок» в селі Гончарівка (359 100 грн.) Львівська обласна рада виділила 170 тис. грн., з бюджету Золочівської територіальної громади профінансовано 59 104 грн. спонсорські кошти – 129 996 грн.

492 307 грн. заплановано на реалізацію проєкту «Якісні гематологічні та клініко-діагностичні дослідження – запорука швидкої діагностики захворювань. Закупівля лабораторного обладнання для лікувально-діагностичного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» вул. Валова, 2», з яких 143 тис. грн. профінансували ініціатори проєкту. З обласного бюджету було надано 245 723 грн., а з міського – 103 207 грн.

Подкатегории