вул. Шашкевича Маркіяна, буд. 22

(03265)42322

(03265)42376

mail@zlmr.gov.ua

  • foto winter 1
  • castle 2
  • 20230505 125501
  • 20230505 130318
  • 1020230505 150059

щодо відповідальності та штрафні санкції, які можуть бути застосовані в разі порушення природоохоронного законодавства

(за забруднення земель та водних об’єктів твердими побутовими відходами у місцевому, національному та транскордонному аспектах)

 

 

  • Відповідно статті 52 КУпАП передбачена адміністративна відповідальність за псування сільськогосподарських та інших земель, забруднення їх хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур'янами – тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до вісімдесяти (340-1360 грн.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів (850-1700 грн.) доходів громадян.
  • Водночас Методика визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства (далі – Методика), яка затверджена наказом Мінекобезпеки країни від 27.10.1997 №171 та зареєстрована в Мінюсті України від 05.05.1998 за №285/2725 встановлює порядок розрахунку розмірів відшкодування шкоди органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання та фізичними особами, через забруднення земель хімічними речовинами, їх засмічення промисловими, побутовими та іншими відходами, допущеного внаслідок дії чи бездіяльності і поширюється на всі землі України незалежно від їх категорії та форм власності.
  • Зазначена Методика застосовується під час встановлення розмірів шкоди від забруднення (засмічення) земель будь-якого цільового призначення, що сталося внаслідок несанкціонованих (непередбачених проектами, дозволами) скидів (викидів) речовин, сполук і матеріалів, внаслідок порушення норм екологічної безпеки у разі зберігання, транспортування та проведення вантажно-розвантажувальних робіт, використання пестицидів і агрохімікатів, токсичних речовин, виробничих і побутових відходів; самовільного розміщення промислових, побутових та інших відходів.
  • Також статтями 20, 21 Закону України «Про відходи» передбачено, крім іншого, що до виключної компетенції місцевих органів влади віднесено повноваження з організації збирання і видалення побутових та інших відходів, розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, а також здійснення контролю за додержанням юридичними та фізичними особами вимог у сфері поводження з виробничими і побутовими відходами відповідно до закону та розгляд справ про адміністративні правопорушення або передача їх матеріалів на розгляд інших державних органів у разі порушення законодавства про відходи.
  • Щодо додержання правил благоустрою, то відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» від 6 вересня 2005 року №2807-IV, до повноважень сільських, селищних і міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів належить: визначення в установленому порядку розміру відшкодувань юридичними та фізичними особами за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, спричинені порушенням законодавства у сфері благоустрою та охорони навколишнього середовища; інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів.