вул. Шашкевича Маркіяна, буд. 22

(03265)42322

(03265)42376

mail@zlmr.gov.ua

 • foto winter 1
 • castle 2
 • foto winter 2

 

Проєкт

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з впровадження у 2022 -2024 роках

Стратегії розвитку

Золочівської міської

територіальної громади до 2027 року

 

 

 

 

2021 рік

 

Зміст

 

І. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії Золочівської територіальної громади до 2027 року. 3

ІІ. Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії 6

ІІІ. Каталог технічних завдань до Плану заходів на 2022-2024 роки.. 16

І. Методологія та процес підготовки Плану заходів з реалізації Стратегії Золочівської територіальної громади до 2027 року

Загальні положення

Основним інструментом реалізації Стратегії Золочівської територіальної громади до 2027 року (надалі – Стратегія) є План заходів для кожного з двох етапів (2022-2024 рр. і 2025-2027 рр.) та моніторинг результативності його реалізації.

План заходів зі впровадження Стратегії на 2022-2024 роки (надалі – План заходів) розроблений на підставі Закону України «Про засади державної регіональної політики», Указу Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 31.03.2016 № 79 «Про затвердження Методики розроблення, проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації».

Розробка та ефективна реалізація Плану заходів передбачає налагодження партнерства між Золочівською територіальною громадою та: Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською обласною радою, Золочівською районною державною адміністраціями і районною радою, а також організаціями громадянського суспільства для забезпечення врахування інтересів суб'єктів регіонального розвитку та забезпечення суспільної підтримки реалізації заходів та проєктів Стратегії.

Збір ідей проєктів до Плану заходів

Після завершення 3-го засідання Робочої групи по розробці Стратегії 16 серпня 2021 року був оголошений збір ідей проєктів[1] до Плану заходів за встановленою формою. Всі проєктні ідеї мали відповідати «дереву цілей» Стратегії – переліку стратегічних і операційних цілей та завдань.

30 вересня 2021 року збір ідей проєктів  до Плану заходів був завершений. Всього поступило 110 заявок – технічних завдань  від представників громади (юридичних та фізичних осіб, органу місцевого самоврядування, бюджетних організацій, громадських організацій, ініціативних груп) тощо.

Відбір технічних завдань до Плану заходів

Для відбору технічних завдань (надалі – ТЗ) були розроблені критерії відбору проектів, які враховували ступінь готовності проєкту до реалізації, орієнтованість на масштаб охоплення території, реалістичність обсягів та джерел фінансування. Це дало змогу зменшити суб’єктивність відбору та формалізувати процес.

Всі критерії відбору ТЗ були згруповані у дві категорії – важливість проекту та його готовність до реалізації. За основу була взята методологія оцінки проектних заявок, яка є аналогічною до «Методології планування регіонального розвитку в Україні»[2], розробленої в рамках Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку України».

Ранжування проектів та пріоритизація здійснювались на основі наступних критеріїв:

Назва критерію

Зміст критерію

Бали

 

Важливість

Відповідність Стратегії

Проєкт має очевидний внесок до більш ніж однієї стратегічної цілі

10

 

Проєкт має очевидний внесок до більш ніж однієї операційної цілі

8

 

Проект має очевидний внесок до однієї операційної цілі

5

 

Проєкт має опосередкований внесок до хоча б однієї операційної цілі

2

 

Вплив проекту

Проєкт має вплив на всю область

10

 

Проєкт має вплив на кілька територіальних громад

8

 

Проєкт має вплив одночасно на одну громаду

5

 

Проєкт має вплив на один населений пункт

2

 

Неможливо здійснити об’єктивну оцінку

0

 

Спрямованість проекту

Економічний проєкт

10

 

Економічний проєкт із соціальною (або екологічною) складовою

8

 

Соціальний (або екологічний) проєкт зі створенням додаткових економічних благ

5

 

Соціальний (або екологічний) проєкт

2

 

Готовність до реалізації

Статус проекту

Проєкт є продовженням успішного проєкту, що реалізувався в попередні роки

(перехідний проєкт)

10

 

Наявне позитивне попереднє техніко-економічне обґрунтування проєкту

8

 

Наявна технічна документація та аналіз витрат/попередній розрахунок проєкту

5

 

Наявна проєктна пропозиція чи ідея проєкту

2

 

Співфінансування

Обґрунтовано більше 50% від необхідного співфінансування проєкту

10

 

Обґрунтовано не менше 30% від необхідного співфінансування проєкту

8

 

Обґрунтовано не менше 10% від необхідного співфінансування проєкту

4

 

Обґрунтування співфінансування відсутнє

1

 

Не фінансові ресурси

Наявні матеріальні ресурси (земля, споруди тощо), підтверджено кваліфікацію виконавців проєкту

10

 

Для реалізації проєкту не має необхідності в матеріальних ресурсах, кваліфікацію виконавців проєкту підтверджено

8

 

Наявні матеріальні ресурси підтверджено, кваліфікацію виконавців проєкту не підтверджено

6

 

Наявні матеріальні ресурси не підтверджено, кваліфікацію виконавців проєкту підтверджено

4

 

Для реалізації проєкту не має необхідності в матеріальних ресурсах, кваліфікацію виконавців проекту не підтверджено

2

 

Наявні матеріальні ресурси та кваліфікація виконавців проєкту не підтверджено

1

 

Пріоритизація проектів за вищенаведеними критеріями та їх питомою вагою здійснювалася на основі нижче зазначеної матриці пріоритетності:

 

Матриця пріоритетності

Важливість

Висока (25 і вище)

Середня (15-25)

Низька (до 15)

Готовність

Висока (25 і вище)

Перший рівень

Другий рівень

Не пріоритет

Середня (15-25)

Перший рівень

Другий рівень

Не пріоритет

Низька (до 15)

Перший рівень

Не пріоритет

Не пріоритет

При формуванні переліку ТЗ до Плану заходів також бралися до уваги плани заходів державних та регіональних секторальних стратегій - вже затверджених і таких, що розробляються. Зокрема, Стратегії управління відходами до 2030 року, Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва (МСП) Львівської області, Експортної стратегії Львівщини.

Крім того, Робоча група опрацювала не тільки проєктні ідеї, надані у 2021 році, а й регіональні і місцеві цільові програми розвитку, у тому числі за 2020-2021 рр., що забезпечило тяглість найбільш успішних та конкурентоспроможних ідей та їх прив’язку до регіональних і місцевих програм, тим самим забезпечуючи реальні джерела співфінансування.

Визначаючи показники кількості ТЗ Плану заходів та обсяги їх фінансування було прийнято до уваги пріоритети та ресурси потенційних джерел фінансування проектів - державних програм та субвенцій, Державного фонду регіонального розвитку, обласних цільових програм, місцевого бюджету, програм міжнародної технічної допомоги, інвестиційних коштів тощо.

Головними пріоритетами при формуванні Плану заходів з реалізації у 2022 – 2024 рр. Стратегії розвитку Золочівської територіальної громади до 2027 року стали:

 • баланс кількості ТЗ та коштів між стратегічними та операційними цілями Плану заходів;
 • узгодження переліку ТЗ до Плану заходів та перелік заходів/проєктів Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року;
 • застосування підходів, запропонованих кращими міжнародними практиками при відборі ТЗ до Плану заходів та їх пріоритизації.

План заходів із впровадження Стратегії розвитку Золочівської міської територіальної громади на 2022-2024 роки складається з 41 проектну ідею на загальну суму 357 млн грн.

ІІ. Стратегічні, операційні цілі та завдання Стратегії

Стратегічні цілі

     Стратегічне бачення розвитку Золочівської міської територіальної громади буде досягатись завдяки реалізації трьох стратегічних цілей:

Стратегічна ціль 1. Економічна, туристична та інвестиційна спроможність громади

Стратегічна ціль 2. Людський капітал, якісні послуги

Стратегічна ціль 3. Сучасна інфраструктура, комфортна і безпечна громада

Операційні цілі та завдання

     Вищеозначені стратегічні цілі будуть реалізовані через систему операційних цілей та завдань. Їх реалізація передбачає виконання конкретних проєктів, внесених до каталогу технічних завдань (ТЗ).

Стратегічна ціль 1. Економічна, туристична та інвестиційна спроможність громади

Операційні цілі

Завдання

1.1. Створення сталого інвестиційного середовища

1.1.1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій

1.1.2. Посилення кадрового потенціалу у сфері залучення інвестицій та проєктного менеджменту

1.1.3.Налагодження економічної співпраці всередині та поза межами громади

1.2. Економічний розвиток громади

1.2.1. Підтримка малого і середнього бізнесу (МСП)

1.2.2.Підтримка сільськогосподарських виробників

1.2.3. Розвиток інфраструктури

підтримки бізнесу

1.2.4.Створення умов для зайнятості та якість трудових ресурсів

1.3. Посилення туристичного потенціалу

1.3.1.Розвиток інфраструктури туризму

1.3.2. Брендинг та промоція Золочівщини, як туристичного центру

1.3.3. Підвищення професійного рівня кадрів у туристичній сфері

Стратегічна ціль 2. Людський капітал, якісні послуги

Операційні цілі

Завдання

2.1. Сучасна якісна освіта

2.1.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти

2.1.2. Створення оптимальної мережі закладів освіти

2.1.3. Підвищення якості освітніх послуг

2.2. Ефективна медицина та соціальні послуги

2.2.1. Покращення матеріально-технічної бази закладів медицини

2.2.2. Якісні та доступні медичні послуги

2.2.3. Розвиток системи надання соціальних послуг

2.3. Змістовне дозвілля для усіх вікових груп

2.3.1. Осучаснення закладів культури

2.3.2. Підтримка культурного потенціалу громади

2.4. Спорт для всіх

2.4.1. Забезпечення доступу до спортивної інфраструктури

2.4.2. Підтримка масової фізкультури та спорту

2.5. Активні мешканці, активна громада

2.5.1. Удосконалення системи управління громадою

2.5.2. Активізація мешканців та їх ширше залучення до життя громади

Стратегічна ціль 3. Сучасна інфраструктура, комфортна і безпечна громада

Операційні цілі

Завдання

3.1.Оновлення інженерних мереж, інфраструктури та розвиток території

3.1.1 Оновлення та виготовлення планувальних, містобудівних документів

3.1.2.Будівництво та відновлення інженерної інфраструктури

3.1.3. Дорожня інфраструктура і транспорт

3.1.4. Створення громадських просторів для дозвілля мешканців

3.1.5. Створення інклюзивного середовища

3.2.Безпечне середовище

3.2.1.Громадська безпека

3.2.2. Комплексна система поводження з відходами

3.2.3.Екологічна безпека

 

 

Стратегічна ціль 1. Економічна, туристична та інвестиційна спроможність громади

Мета стратегічної цілі 1. Покращення економічного розвитку громади та збільшення надходжень до її бюджету шляхом підвищення ефективності використання наявного потенціалу громади через створення сприятливого інвестиційного клімату, підтримки малого та середнього бізнесу та стимулювання сталого розвитку туризму.

Мета стратегічної цілі досягається через реалізацію таких операційних цілей:

Операційна ціль 1.1.

Операційна ціль 1.2

Операційна ціль 1.3

Створення сталого інвестиційного середовища

Економічний розвиток громади

Посилення туристичного потенціалу

Операційна ціль 1.1. Створення сталого інвестиційного середовища

Очікувані результати

 • Активізація інвестиційної політики громади
 • Посилення ефективності використання комунальних ресурсів для залучення інвестицій
 • Посилення кадрового потенціалу у сфері залучення інвестицій
 • Покращення комунікації між владою та бізнесом
 • Зростання обсягу інвестицій, створення нових підприємств та робочих міць

Індикатори

 • Позиція громади у загальнорегіональному рейтингу ведення бізнесу
 • Кількість інвестиційних пропозицій, одиниць
 • Кількість проведених заходів для залучення інвесторі, одиниць
 • Обсяг капітальних інвестицій  у розрахунку на 1 особу, тис. грн.
 • Темпи зростання експорту товарів та послуг, %

Операційна ціль 1.2. Економічний розвиток громади

Очікувані результати

 • Збільшення кількісті малих і середніх підприємств на території громади
 • Зростання кількості осіб, що займаються підприємницькою діяльністю
 • Збільшення надходжень до бюджету громади від сплати податків малими і середніми підприємствами
 • Створення кооперативів
 • Скорочення рівня безробіття

Індикатори

 • Кількість малих та середній підприємств, одиниць
 • Кількість новостворених суб’єктів малого та середнього підприємництва, у тому числі у сільській місцевості, осіб
 • Надходження до місцевого бюджету від сплати податків суб’єктами господарювання, млн грн
 • Кількість створених кооперативів, одиниць
 • Кількість зареєстрованих суб’єктів господарювання у сфері сільського господарства та переробки, одиниць
 • Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, одиниць
 • Кількість підприємців, що скористались фінансовими інструментами підтримки МСП, осіб
 • Кількість осіб, що пройшли навчання з ведення підприємницької діяльності
 • Рівень зайнятості, у тому числі на сільських територіях, %

Операційна ціль 1.3. Посилення туристичного потенціалу

Очікувані результати

 • Збільшення кількості відреставрованих пам’яток
 • Збільшення кількості підприємців, які діють у туристичній сфері
 • Зростання кількості туристичних маршрутів
 • Збільшення тривалості перебування туристів на території громади
 • Зростання кількості туристів, які відвідують територію громади
 • Збільшення податкових надходжень у бюджет громади, від суб’єктів підприємництва, що діють у туристичній та навколотуристчній сферах.

Індикатори

 • Кількість туристів, які відвідали громаду протягом року, одиниць
 • Кількість створених нових туристичних продуктів і послуг, одиниць
 • Кількість створених робочих місць у туристичній сфері впродовж року, одиниць
 • Зростання надходжень до місцевого бюджету, зокрема за рахунок надходжень від сплати туристичного збору, %
 • Кількість створених нових тематичних шляхів та ознакованих маршрутів активного туризму, одиниць;
 • Кількість проведених культурно-мистецьких та рекламно-інформаційних туристичних заходів
 • Кількість готелів та їх наповненість, одиниць/осіб
 • Кількість місцевих фестивалів та відвідувачів, одиниць/тис. осіб
 • Кількість офіційних гідів та екскурсоводів, осіб

Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 1

Назва технічного завдання

Вартість, тис. грн

Разом

2022

2023

2024

Операційна ціль 1.1. Створення сталого інвестиційного середовища

1.                   

Проведення інвентаризації вільних земельних ділянок та будівель на території Золочівської громади

1800,0

950,0

850,0

-

2.                   

Економічний профайл громади як ключ до розвитку економіки Золочівської міської територіальної громади та створення бізнес каталогу громади

250,0

100,0

150,0

-

Операційна ціль 1.2. Економічний розвиток громади

3.                   

Підтримка малого і середнього підприємництва Золочівської громади

2200,0

1100,0

1100,0

-

4.                   

Розвиток сільськогосподарського виробництва Золочівської ТГ

1100,0

550,0

550,0

-

5.                   

Економічний розвиток Золочівської громади. Агенція місцевого розвитку

1200,0

600,0

600,0

-

Операційна ціль 1.3. Посилення туристичного потенціалу

6.                   

Будівництво паркувальних майданчиків для туристичних автобусів

13000,0

5000,0

5000,0

3000,0

7.                   

Створення Золочівського туристично-інформаційного центру

2000,0

1000,0

1000,0

-

8.                   

Створення нових туристичних шляхів та їх промоція у Золочівській міській територіальній громаді

2000,0

1000,0

1000,0

-

9.                   

Реставрація пам’яток історико-культурної спадщини

19000,0

5000,0

9000,0

5000,0

10.               

Брендування Золочівської міської територіальної громади

200,0

100,0

100,0

-

11.               

Промоція туристичного потенціалу Золочівської громади

1880,0

940,0

940,0

-

12.               

Кваліфікаційна підготовка представників туристичної сфери у Золочівській міській територіальній громаді

400,0

200,0

200,0

-

 

Разом

45 030,0

16 540,0

20 490,0

8 000,0

Стратегічна ціль 2. Людський капітал, якісні послуги

            Мета стратегічної цілі 2.  Покращення умов проживання мешканців громади шляхом підвищення якості послуг, що надаються у громаді, через розвиток соціальної інфраструктури та підвищення наявного людського потенціалу.

    

Мета стратегічної цілі досягається через реалізацію таких операційних цілей:

Операційна ціль 2.1.

Операційна ціль 2.2

Операційна ціль 2.3

Операційна ціль 2.4

Операційна ціль 2.5

Сучасна якісна освіта

Ефективна медицина та соціальні послуги

 Змістовне дозвілля для усіх вікових груп

Спорт для всіх

Активні мешканці, активна громада

 

Операційна ціль 2.1. Сучасна якісна освіта

Очікувані результати

 • Підвищення якості навчання, зокрема в сільській місцевості
 • Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти
 • Модернізація освітньої інфраструктури
 • Більш повне охоплення дітей у громаді дошкільною освітою
 • Запровадження профільного навчання в старшій школі
 • Створення умов для безпечного підвезення дітей до закладів освіти
 • Зростання професійного рівня педагогічних працівників

Індикатори

 • Частка дітей дошкільного віку, охоплених послугами ДНЗ, наповнюваність груп закладів дошкільної освіти, %
 • Наповнюваність класів в закладах шкільної освіти, осіб
 • Частка дітей охоплених позашкільною освітою у загальній кількості дітей в громаді, %
 • Частка випускників закладів загальної середньої освіти, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з цих предметів, %
 • Частка вчителів (вихователів) віком до 30 років у загальній кількості вчителів (вихователів), %
 • Частка вчителів, що підвищили кваліфікаційний рівень у загальній кількості вчителів, %

Операційна ціль 2.2. Ефективна медицина та соціальні послуги

Очікувані результати

 • Зниження рівня загальної захворюваності, інвалідності та смертності населення
 • Збільшення переліку медичних послуг, що надаються у громаді
 • Покращення стану медичної інфраструктури на території громади
 • Покращення взаємодії первинної ланки медицини та невідкладної і екстреної медичної допомоги
 • Комп’ютеризації системи звернень та обліку пацієнтів
 • Зростання рівня охоплення соціальними послугами осіб, які їх потребують
 • Розвиток системи надання інклюзивних послуг

Індикатори

 • Обсяги капітальних інвестицій в мережу медичних закладів громади, тис. грн
 • Середня тривалість життя чоловіків і жінок у громаді, років
 • Рівень захворюваності й смертності від туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу,%
 • Укомплектованість закладів охорони здоров'я в сільській місцевості лікарями, які надають первинну медичну допомогу, у тому числі віком до 30 років, %;
 • Кількість спеціалізованого автотранспорту закладів охорони здоров’я, одиниць
 • Рівень охоплення соціальними послугами (співвідношення кількості отримувачів до кількості потребуючих), %
 • Кількість учасників АТО (ООС), членів їх родин, членів родин загиблих охоплених програмою соціальної підтримки, осіб
 • Кількість дітей з особливими освітніми потребами, охоплених кваліфікованим супроводом, осіб

 

Операційна ціль 2.3. Змістовне дозвілля для усіх вікових груп

Очікувані результати

 • Трансформація народних домів в сучасні культурно-інформаційні центри (КІЦ)
 • Збільшення кількості форм змістовного дозвілля для всіх вікових груп
 • Збільшення кількості культурних заходів та числа їх учасників
 • Збільшення кількості молодих спеціалістів закладів культури, особливо у сільській місцевості
 • Використання культурного потенціалу громади для залучення туристів

Індикатори

 • Кількість установ культури, що потребують капітального ремонту, одиниць
 • Кількість культурно-масових та мистецьких заходів, одиниць
 • Кількість творчих колективів та об’єднань, одиниць
 • Кількість осіб, що регулярно користуються КІЦ, осіб
 • Частка працівників культури віком до 30 років у загальній кількості працівників, %

Операційна ціль 2.4. Спорт для всіх

Очікувані результати

 • Збільшення кількості спортивних об’єктів, у тому числі в сільській місцевості
 • Збільшення кількості мешканців різних вікових груп, які активно займаються спортом
 • Збільшення кількості спортивних секцій та спортивних змагань
 • Популяризація здорового способу життя, фізичної культури та професійного спорту серед населення

Індикатори

 • Кількість спортивних шкіл, клубів, секцій, фізкультурно-оздоровчих груп, одиниць
 • Кількість відвідувачів спортивних секцій та гуртків, осіб
 • Кількість побудованих (реконструйованих) об’єктів для заняття фізичною культурою та спортом, одиниць
 • Частка осіб, що регулярно займаються оздоровчим спортом у загальній кількості мешканців,%

Операційна ціль 2.5. Активні мешканці, активна громада

Очікувані результати

 • Цифровізація роботи міської ради
 • Підвищення професійного рівня управлінців громади
 • Якомога ширше залучення мешканців до процесу прийняття рішень
 • Активізація мешканців усіх вікових груп, в першу чергу, молоді, у житі громади
 • Популяризація та розвиток програми «Бюджет участі»

Індикатори

 • Кількість адміністративних послуг, що наданих ЦНАПом, одиниць
 • Частка електронного документообігу в загальному обсязі документообігу, %
 • Кількість проектів, поданих на Громадський бюджет, кількість мешканців, що брали учать у голосуванні за проєкти Громадського бюджету, осіб
 • Кількість втілених ініціатив, поданих Молодіжною радою, одиниць

 

Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 2

Назва технічного завдання

Вартість, тис. грн

Разом

2022

2023

2024

Операційна ціль 2.1. Сучасна якісна освіта

1.                   

Капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів громади

4000,0

500,0

3500,0

-

2.                   

Капітальні ремонти закладів середньої освіти громади

8564,0

4264,0

4300,0

-

3.                   

Інсталяція автоматизованої системи протипожежної безпеки в закладах середньої освіти

7200,0

-

3600,0

3600,0

4.                   

Придбання сучасних навчальних кабінетів, телевізорів, заміна застарілої комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання

438,0

438,0

-

-

5.                   

Придбання сучасного технологічного і холодильного обладнання для закладів загальної середньої освіти Золочівської ТГ Львівської області

235,0

235,0

-

-

6.                   

Будівництво нових закладів дошкільної освіти та створення дошкільних підрозділів у закладах середньої освіти

66 787,0

23 300,0

25 451,0

19 036,0

7.                   

Реконструкція дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» у с. Сасів

5512,0

-

2756,0

2756,0

Операційна ціль 2.2. Ефективна медицина та соціальні послуги

8.                   

Капітальний ремонт КНП «Золочівська ЦРЛ» (лабораторія, хірургічне відділення, пологове відділення) та будівництво перехідної галереї

14 700,0

7700,0

7000,0

-

9.                   

Оснащення КНП «Золочівська ЦРЛ» сучасним обладнанням та технікою

42050,0

11500,0

30550,0

-

10.               

Модернізація наявної медичної-інформаційної системи КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради

1300,0

1300,0

-

-

11.               

Ремонт приміщення та забезпечення обладнанням  Інклюзивно-ресурсного центру

1000,0

1000,0

-

-

Операційна ціль 2.3. Змістовне дозвілля для усіх вікових груп

12.               

Оновлення матеріально-технічної та інформаційно-комп’ютерної бази закладів культури

1300,0

650,0

650,0

-

13.               

Реконструкція закладів культури громади

16430,0

8690,0

7740,0

-

14.               

Створення центрів культури і дозвілля у громаді

8430,0

4070,0

4360,0

-

15.               

Проведення щорічного фестивалю «Світло Маркіяна» з метою вшанування пам’яті М.Шашкевича

1770,0

920,0

850,0

-

16.               

Створення Центру Народного гончарства та зеленого туризму в селі  Гавареччина

1770,0

920,0

850,0

-

Операційна ціль 2.4. Спорт для всіх

17.               

Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика в селі Ясенівці

1000,0

1000,0

-

-

18.               

Реконструкція басейну ОЗ ЗСО І-ІІІ ступеня № 2 по вул.В.Івасюка, 14 в м.Золочеві та басейну ОЗ Сасівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. в селі Сасів

69645,2

20000,0

15400,0

34245,2

Операційна ціль 2.5.  Активні мешканці, активна громада

19.               

Забезпечення системи надання якісних адміністративних послуг у Золочівській міській територіальній громаді

1080,0

1080,0

-

-

20.               

Запровадження програми «Бюджет громадських ініціатив»

300,0

100,0

100,0

100,0

 

Разом

254 511,2

87 667,0

107 107,0

59 737,2

Стратегічна ціль 3. Сучасна інфраструктура, комфортна і безпечна громада

Мета стратегічної цілі 3. Покращення комфорту і безпеки для мешканців громади шляхом модернізації інфраструктури та забезпечення безпечного середовища.

Мета стратегічної цілі досягається через реалізацію таких операційних цілей:

Операційна ціль 3.1.

Операційна ціль 3.2

Оновлення інженерних мереж, інфраструктури та розвиток території

Безпечне середовище

 

Операційна ціль 3.1. Оновлення інженерних мереж, інфраструктури та розвиток території

Очікувані результати

 • Розроблення та модернізація основних планувальних та містобудівних документів громади
 • Покращення якості житлово-комунальних послуг
 • Збільшення кількості абонентів, підключених до отримання послуг з водопостачання та водовідведення
 • Зменшення побутового енергоспоживання, підвищення енергоефективності у бюджетній сфері та впровадження систем енергетичного менеджменту
 • Покращення якості доріг у громаді
 • Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів
 • Покращення доступу та комфортності користування громадськими просторами на території громади, у тому числі
 • Створення нових громадських просторів та місць для відпочинку мешканців
 • Обладнання громадських будівель інклюзивною інфраструктурою

Індикатори

 • Частка нових/оновлених генеральних планів населених пунктів громади у загальній кількості населених пунктів, %
 • Кількість обладнаних паркувальних майданчиків, одиниць
 • Частка домогосподартв громади, які користуються централізованим водопостачанням та водовідведенням, %
 • Загальний обсяг водовідведення, у тому числі нормативно очищених стічних вод та забруднених зворотних вод, млн м³
 • Протяжність капітально відремонтованих доріг та тротуарів, км
 • Частка нових/реконструйованих об’єктів зовнішнього освітлення населених пунктів громади у загальній кількості населених пунктів, %
 • Кількість реалізованих проєктів з енергоефективності, одиниць
 • Зменшення обсягів споживання енергоресурсів, %
 • Кількість створених громадських просторів та об’єктів для проведення дозвілля, одиниць
 • Питомі показники споживання паливно-енергетичних ресурсів установами бюджетної сфери
 • Кількість громадських будівель, обладнаних інклюзивною інфраструктурою, одиниць

Операційна ціль 3.2. Безпечне середовище

Очікувані результати

 • Зменшення кількості правопорушень та актів вандалізму
 • Вирішення питання із утилізацією твердих побутових відходів на території громади
 • Якомога ширше охоплення мешканців угодами про вивезення ТПВ
 • Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
 • Зменшення рівня забруднення ґрунтів та поверхневих вод на території громади
 • Підвищення екологічної свідомості мешканців

Індикатори

 • Кількість правопорушень різної важкості в річному вимірі, одиниць
 • Кількість дорожньо-транспортних пригод в річному вимірі, одиниць
 • Зменшення скарг мешканців щодо безпритульних тварин, одиниць
 • Питома вага використаних, знешкоджених та утилізованих відходів від загального обсягу утворених, %
 • Кількість виявлених та ліквідованих несанкціонованих сміттєзвалищ, одиниць
 • Кількість територій та об’єктів природно-заповідного фонду на території громади, одиниць
 • Кількість просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення екологічної культури та освіти, одиниць

 

Орієнтовний фінансовий план ТЗ по стратегічній цілі 3

Назва технічного завдання

Вартість, тис. грн

Разом

2022

2023

2024

Операційна ціль 3.1. Оновлення інженерних мереж, інфраструктури та розвиток території

1.                   

Виготовлення генерального плану села Грабово Золочівського району Львівської області

150,0

150,0

-

-

2.                   

                                                Виготовлення детального плану території з метою проведення реконструкції дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» в урочищі «Біля Демчука», 1 біля села Сасів Золочівського району Львівської області

350,0

350,0

-

-

3.                   

Будівництво зовнішніх мереж дощової каналізації в селі Ясенівці, Вороняки, Червоне

20000,0

8000,0

7000,0

5000,0

4.                   

Будівництво сучасної автостанції у м. Золочів

4000,0

2000,0

2000,0

-

5.                   

Капітальний ремонт вуличного освітлення із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій в селах Золочівської громади

9124,0

3324,0

2900,0

2900,0

6.                   

Створення зони відпочинку шляхом розширення площі озера між селами Ясенівці і Бонишин та капітальний ремонт скверу «Белзецький» в селі Гончарівка

850,0

850,0

-

-

7.                   

Безбар’єрний простір в публічних місцях для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення

2000,0

1000,0

1000,0

-

8.                   

Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів на об’єктах  соціальної інфраструктури  Золочівської територіальної громади

19950,0

11850,0

8100,0

-

Операційна ціль 3.2. Безпечне середовище

9.                   

Сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства

1200,0

500,0

700,0

-

 

Разом

57 624,0

28 024,0

21 700,0

7 900,0

 

ІІІ. Каталог технічних завдань до Плану заходів на 2022-2024 роки

 

Стратегічна ціль 1. Економічна, туристична та інвестиційна спроможність громади

№1.1.1.1.

 

Назва проєкту

Проведення інвентаризації вільних земельних ділянок та будівель на території Золочівської громади

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.1.1. Створення сприятливих умов для залучення інвестицій

Мета та завдання проєкту

Мета: Покращення інвестиційного клімату, наповнення місцевого бюджету громади та забезпечення відкритості управління майном комунальної власності шляхом проведення інвентаризації вільних земельних ділянок та приміщень на території Золочівської громади          і створення на цій основі бази даних комунального майна та інвестиційних пропозицій

Завдання проекту:

1.              Виявлення вільних земельних ділянок та будівель на території громади, які не використовуються, або використовуються неефективно

2.              Створення бази даних вільних земельних ділянок та об’єктів нерухомості

3.              Розробка інвестиційних пропозицій на основі інвентаризованих вільних земельних ділянок та об’єктів нерухомості.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Проект поширюється на 49721 жителів Золочівської громади, працівників міської ради, а також потенційних інвесторів, зацікавлених у використанні земельних ділянок чи об’єктів нерухомості.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

У кожному з населених пунктів, що увійшли до новоствореної Золочівської громади, є земельні ділянки та будівлі комунальної власності, які використовуються не ефективно, або взагалі не використовуються.

Така ситуація призводить до недоотримання коштів у бюджет громади та зменшення інвестиційного потенціалу, а також зменшує потенціал щодо створення нових робочих місць.

Окрім того, через недостатній рівень доступності громадськість не має змоги контролювати як використовується державне та комунальне майно.

З прийняттям нового Закону «Про оренду державного та комунального майна» і Постанови Кабміну про порядок передачі державного та комунального майна в оренду, з’явилися можливості  для виявлення даних земельних ділянок та об’єктів нерухомості необхідно провести відповідну інвентаризацію ділянок та будівель, провести їх обстеження та сформувати базу даних земельних ділянок та об’єктів нерухомості і донести інформацію до потенційних інвесторів.

Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні)

§  Виявлено вільні земельні ділянки та об’єкти нерухомості комунальної форми власності, які не використовуються, або використовуються не ефективно.

§  Сформовано каталог земельних ділянок та приміщень для інвесторів.

§  Розроблено інвестиційні пропозиції на основі виявлених земельних ділянок та об’єктів нерухомості.

§  Посилено громадський контроль за управлінням комунальним майном

§  Створено привабливий інвестиційний клімат в громаді

§  Підвищено ефективність економічних проєктів Стратегії розвитку громади

Основні заходи проєкту

§  Створення робочої групи із працівників міської ради та старост населених пунктів для проведення інвентаризації земельних ділянок та приміщень громади.

§  Визначення вільних земельних ділянок та виявлення вільних приміщень, та  приміщень, які неефективно використовуються, складення їх опису.

§  Визначення пропозицій, щодо можливостей їх раціонального використання.

§  Складання каталогу земельних ділянок та приміщень для інвесторів (бази даних)

§  Розробка інвестиційних пропозицій

§  Оприлюднення відповідної інформації з інвестиційними пропозиціями на офіційному сайті громади та у соціальних мережах.

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

у тому числі

2022

2023

2024

Усього

Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн

950,0

850,0

 

1800,0

§  державний бюджет (ДФРР)

-

-

-

-

§  обласний бюджет

-

-

-

-

§  місцевий бюджет

200,0

100,0

-

300,0

§  інші джерела (зазначити)

750,0

750,0

-

1500,0

Ключові учасники проєкту

Виконавчий комітет Золочівської міської ради та

  працівники міської ради

Профільні депутатські комісії

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

§  Проєкт відповідає проєкту «Спільний інвестиційний офіс» (номер технічного завдання 1.2.3.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року

№1.1.2.1.

 

Назва проєкту

Економічний профайл громади як ключ до розвитку економіки Золочівської міської територіальної громади та створення бізнес каталогу громади

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.1.2. Налагодження економічної співпраці всередині та поза межами громади

Мета та завдання проєкту

Мета: Розвиток економічного потенціалу громади шляхом застосування єдиної системи даних та візуалізованої аналітики про реальну економіку громади на основі даних з понад сто джерел та державних реєстрів, у тому числі – платних, та
перехід до управління на основі аналізу цифрових даних, покращення інвестиційної привабливості громади через застосування бізнес каталогу громади

Завдання проекту:

1.       Провести закупівлю послуги з доступу до модулю «Економічний профайл громади» системи Vkursi для Золочівської міської ради

2.              Сприяти ефективному розвитку мікро- та малих суб’єктів господарювання, виробництву конкурентної продукції з доданою вартістю, їх промоція на основі розробленого бізнес каталогу громади

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська ТГ

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Цільові групи – представники мікро- та малого бізнесу, у тому числі молодь та учасники бойових дій та АТО (ООС)

Кінцеві бенефіціари - населення Золочівської ТГ

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

      Зміни у місцевому самоврядуванні, що сьогодні відбуваються у зв'язку із адміністративно територіальною реформою, дали поштовх територіальним громадам суттєво підвищити власний економічний потенціал та забезпечити сталий соціальний розвиток громади. Тому визначення за допомогою яких механізмів об'єднаним територіальним громадам можливо забезпечити підвищення економічного потенціалу є на сьогоднішній день досить актуальною. Одним із таких механізмів є використання економічного профайлу громади  Vkursi HROMADA.

      Органи місцевого самоврядування за його допомогою можуть дізнатися про:

·  спеціалізацію громади - сектори/кластери економіки, реальну кількість суб'єктів господарської діяльності (Юросіб та ФОП);

·  взаємозв’язки, “власників” економіки громади;

·  ділову активність СГД, показники фінансово-господарської діяльності, створені робочі місця;

·  комунальне та приватне майно, призначення землі, її власники/орендарі;

·  ЗЕД (обсяги експорту/імпорту, географія, які товари експортують СГД громади);

·  учасників тендерів (Їх відповідність ЗУ “Про публічні закупівлі”, отримані кошти);

·  платники, боржники по податкам та зборам;

·  бюджет громади та структура й динаміка доходів;

·  спроби рейдерського захоплення комунальної власності, бюджето-утворюючих СГД та сотні інших даних.

Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні)

§  Проведено закупівлю послуги з доступу до модулю «Економічний профайл громади» системи Vkursi для Золочівської міської ради

§  Розроблено електронний інструмент «Бізнес-каталог громади»

§  Промоція Бізнес-каталогу на сайті громади та інших ресурсах

§  Не менше 100 підприємців отримають можливість доступу до інформації про організації, що працюють на території громади, види діяльності, товари та послуги

§  сформовано базу контактів та налагоджено регулярну комунікацію з підприємцями

§  покращено бізнес-клімат, розвиток МСБ та конкурентоспроможні кластери

§  реклама історій успіху та інвестиційні можливості

§  моніторинг даних про активи громади від рейдерських посягань

§  моніторинг результатів через дані Економічного профайлу та доходи бюджету

Основні заходи проєкту

§  Закупівля послуги з доступу до модулю «Економічний профайл громади» системи Vkursi для Золочівської міської ради

§  Створення робочої групи із працівників міської ради та старост населених пунктів для проведення збору інформації про діючий бізнес на території громади (фото, текстові описи українською та англійською мовами, посилання на сайти підприємств).

§  Розробка та впровадження електронного інструменту «Бізнес-каталог громади»

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

у тому числі

2022

2023

2024

Усього

Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн

100,0

150,0

-

250,0

§  державний бюджет

-

-

-

-

§  обласний бюджет

50,0

50,0

-

100,0

§  місцевий бюджет

50,0

100,0

-

150,0

§  інші джерела (зазначити)

-

-

-

-

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада

Департамент економічної політики ЛОДА

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№ 1.2.1.1.

Назва проєкту

Підтримка малого і середнього підприємництва Золочівської громади

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.2.1. Підтримка малого і середнього бізнесу (МСП)

Мета та завдання проєкту

Мета: надати мешканцям Золочівської громади базові компетенції для успішної самореалізації у майбутньому та допомогти реалізувати власні комерційні та соціальні проекти, сприяти соціально-економічному відродженню сільських територій, посилити підприємницькі ініціативи         

Завдання проекту:

1.       Сприяти ефективному розвитку мікро- та малих суб’єктів господарювання, виробництву конкурентної продукції з доданою вартістю

2.    Запровадити відповідні механізмів фінансової підтримки

3.    Підвищити обізнаність та навички представників мікро- та малого підприємництва в питаннях менеджменту, підготовки бізнес-планів, пошуку джерел фінансування тощо

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська ТГ

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Цільові групи – представники мікро- та малого бізнесу, у тому числі молодь та учасники бойових дій та АТО (ООС)

Кінцеві бенефіціари - населення Золочівської ТГ

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Невід’ємною складовою активізації процесів економічного зростання громади є розвиток підприємництва, формування розвинутого підприємницького середовища, що розблоковує місцеву економічну ініціативу, активізує бізнес-процеси та підприємницький поступ. У свою чергу, підприємництво – це важлива сфера для розв’язання проблем зайнятості для учасників бойових дій та АТО (ООС).

Основними ж проблемами розвитку малого та середнього бізнесу в громаді залишаються обмежений доступ до кредитних коштів та відсутність розвиненої інфраструктури підприємництва, скорочення ринків збуту продукції та обмежена можливість виходу підприємств на ринки ЄС.

Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні)

§  Не менше 100 підприємців громади отримали компетенції для започаткування власної справи та самозайнятості;

§  Не менше 50 підприємців отримали консультації та технічну підтримку при оформленні конкурсних заявок на фінансову допомогу

§  Не  менше 10 підприємців отримали ресурс для започаткування власної справи;

§  Зменшено рівень безробіття в громаді на 5%;

§  Проведено форум-ярмарок для місцевого бізнесу;

§  Проведено не менше 10 тренінгів та видано посібник для молодих підприємців.

Основні заходи проєкту

§  Додаткове відшкодування відсотків за кредитами отриманих за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9»

§  Відшкодування за кредитами для малих підприємств

§  Підтримка підприємницької ініціативи учасників АТО (ОСС), у тому числі - стартапів

§  Ваучерна підтримка бізнесу

§  Підтримка стартап-проєктів підприємців початківців

§  Співфінансування проєктів регіонального, економічного та інноваційного розвитку регіональної програми «Підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки»

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

 

2 200,0

у тому числі

2022

2023

2024

Усього

Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн

1100,0

1100,0

-

2200,0

§  державний бюджет

300,0

300,0

-

600,0

§  обласний бюджет

250,0

250,0

-

500,0

§  місцевий бюджет

250,0

250,0

-

500,0

§  інші джерела (зазначити)

300,0

300,0

-

600,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада

ДЕП ЛОДА

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

§  Проєкт відповідає проєкту «Школа мікробізнесу і самозайнятості» (номер технічного завдання 1.2.2.1.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року

§  Проєкт реалізується у партнерстві з регіональною програмою «Підвищення конкурентоспроможності Львівської області на 2021-2025 роки»

№1.2.2.1.

Назва проєкту

Розвиток сільськогосподарського виробництва Золочівської ТГ

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.2.2.Підтримка сільськогосподарських виробників

Мета та завдання проєкту

Мета: забезпечення умов для підвищення ефективності сільського господарства громади шляхом сприяння розвитку суб’єктів мікро- та малого  аграрного бізнесу, збільшення доданої вартості в аграрному секторі                    

Завдання проекту:

1.    Сприяти ефективному розвитку сільгоспвиробників, виробництву конкурентної продукції з доданою вартістю шляхом запровадження відповідних механізмів фінансової підтримки

2.    Сприяти розвитку сімейного фермерства та сільськогосподарської кооперації

3.    Сприяти розвитку виробництва нішевої сільськогосподарської продукції для зниження домінування в структурі посівів технічних культур

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська ТГ

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Цільові групи – сільгоспвиробники, фермери

Кінцеві бенефіціари - населення Золочівської ТГ

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Потенціал для розвитку сільського господарства Золочівської громади є достатньо високим - природно-кліматичні умови території є сприятливими для ведення сільського господарства. У 2021 році активізувався процес передачі земель сільськогосподарського призначення з державної до комунальної власності, що збільшує капітал громади і дає шанс для розвитку економіки, наповнення місцевого бюджету і, відповідно, покращення благополуччя жителів.

Однак, економічний потенціал аграрного сектора економіки громади на сьогодні використовується недостатньо. Ціна на сільськогосподарські товари і харчову продукцію для споживачів доходять до рівня розвинутих країн Європи, у той час, як заняття землеробством і тваринництвом не дає більшого прибутку працівникам і їх сім’ям у сільській місцевості. Окремі види сільськогосподарської продукції залишаються низькорентабельними та збитковими. Сільськогосподарські підприємства та фермери, особливо невеликі, зштовхнулися з проблемою впровадження прогресивних технологій виробництвам через обмеженість у фінансових ресурсах.

Ключовими проблеми галузі сільського господарства громади можна вважати:

§  основні виробники, особисті селянські господарства, не маючи власної інфраструктури первинної переробки, зберігання, транспортування, логістики і маркетингу практично «витіснені» з організованого ринку сільськогосподарської продукції і у короткостроковій перспективі взагалі не можуть бути її учасниками у зв’язку з новими вимогами до їх якості;

§  висока ресурсо- та енергоємність виробництва сільськогосподарської продукції;

§  нерозвинутість інфраструктури аграрного ринку;

§  низька громадянська ініціативність та підприємницька активність селян;

§  недооцінка ролі сільськогосподарській кооперації й укрупнення дрібних сільськогосподарських товаровиробників не створює економічного підґрунтя для розвитку сільських територій та формування виробниками консолідованої позиції щодо захисту своїх інтересів;

§  недостатня поінформованість значної частини сільськогосподарських виробників про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі, а також прогресивні технології в аграрному виробництві

Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні)

§  Сприяння ефективному розвитку мікро- та малих СГД

§  Реалізація 10 малих бізнес-проєктів з розвитку аграрного виробництва

§  Трансформація особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства

§  Сприяння об’єднання в кооперативи виробників однотипної продукції з метою виходу їх на внутрішній ринок та покращення їх матеріально-технічної бази

§  Збільшення обсягів виробництва нішевих продуктів, а також ягідних культур на 10% до обсягів 2021 року

Основні заходи проєкту

§  Розроблення Комплексної програми підтримки та розвитку сільського господарства Золочівської громади, забезпечення її впровадження та моніторингу

§  Супровід, навчання і консультативна допомога фермерам та сільським кооперативам

§  Заходи по завданню 1:

-  фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків за кредитами, залученими в банківських установах чи кредитних спілках

-  фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів на реалізацію бізнес-планів

§  Заходи по завданню 2:

-       фінансова підтримка сімейних фермерських господарств (без набуття статусу юридичної особи), у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів, поголів’я великої рогатої худоби

-       фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів у вигляді часткового відшкодування вартості придбаних основних засобів

§  Заходи по завданню 3:

-       фінансова підтримка вирощування нішевих культур (жито, гречка) у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного високорепродукційного насіння вітчизняного виробництва

-       фінансова підтримка ягідництва у вигляді часткового відшкодування витрат за придбані для вирощування ягідної продукції мікробіологічні засоби захисту та живлення ягідних насаджень

-       фінансова підтримка фермерських господарств, засновниками яких є учасники АТО (ООС), у вигляді бюджетної субсидії на одиницю сільськогосподарських угідь

§  Участь у виставках для розширення експортного потенціалу сільгоспвиробників громади

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

 

1 100,0

у тому числі

2022

2023

2024

Усього

Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн

550,0

550,0

 

1100,0

§  державний бюджет (ДФРР)

100,0

100,0

-

200,0

§  обласний бюджет

150,0

150,0

-

300,0

§  місцевий бюджет

100,0

100,0

-

200,0

§  інші джерела (зазначити)

200,0

200,0

-

400,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада

Департамент АПК ЛОДА

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

§  Проєкт відповідає проєктам «Розвиток сільськогосподарської кооперації» (номер технічного завдання   3.3.3.3.) та «Підтримка створення доданої вартості та підвищення конкурентоспроможності в сільськогосподарському виробництві» (номер технічного завдання 3.3.3.2.) Плану заходів із впровадження Стратегії розвитку Львівщини до 2027 року

№1.2.3.1.

Назва проєкту

 Економічний розвиток Золочівської громади. Агенція місцевого розвитку

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.2.3. Розвиток інфраструктури підтримки бізнесу

Мета проєкту

Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності в громаді, система надання послуг для бізнесу (юридичних, бухгалтерських, маркетингових, HR….), надання послуг робочого місця шляхом створення агенції місцевого розвитку Золочівської громади

Завдання проєкту

1.    Проведення дослідження місцевого бізнес клімату

2.    Розроблення Комплексної програми розвитку економіки та забезпечення її впровадження і моніторингу

3.    Створення та забезпечення  функціонування Агенції місцевого розвитку Золочівської громади

4.    Створити промоційні матеріали економічного характеру та забезпечити їх просування

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Цільові групи – представники бізнесу та органів місцевого самоврядування

Кінцеві бенефіціари -  населення Золочівської територіальної громади

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

      Безумовним лідером серед ключових секторів економіки громади за кількістю суб'єктів господарської діяльності (СГД) виступає сфера послуг, лісове господарство та переробна промисловість і будівництво. Домінування сфери послуг в економічних показниках громади забезпечується в основному за рахунок суспільного сектору економіки (оборони і освіти), які разом забезпечують майже 48% обсягів оподаткування СГД за 2020 рік і є найкрупнішими бюджетоутворюючими сферами для громади. При цьому важливо враховувати, що суспільний сектор економіки не є виробничим і повністю забезпечується податковими надходженнями з державного та місцевого бюджетів за рахунок виробничого сектору.

    Мережа підтримки бізнесу в громаді виглядає типовою як і в цілому по Львівщині – у форматі ініціативи Львівської обласної державної адміністрації по супроводу інвестиційних проєктів, а також – через діяльність бізнес-асоціації «Львівська торгово-промислова палата» та діяльності громадських інституцій, зокрема порталу «Ресурсний ЦЕНТР». Однак, ця підтримка є недостатньою, а головно – не системною.

     Аналіз програм соціально-економічного розвитку Золочівської громади на 2021 рік засвідчив, що більшість із 39 програм – соціального спрямування, а програм на підтримку бізнесу не має, як і структури, яка має опікуватися економічною політикою громади.

      Більша частина представників бізнесу громади, особливо малого бізнесу не володіють інформацією про економічні допомогові програми як на рівні області, так і національному рівні та навиками підготовки якісних бізнес-планів, що різко обмежує їх можливості.

     Окрім того, на рівні області відсутня єдина система та координація інвестиційних підрозділів органів місцевої влади різних рівнів області.       

       Молодь громади  в процесі започаткування власної справи стикається із низкою проблем. Новоствореним юридичним та фізичним особам-підприємцям у досягненні зрілості, спроможного самостійного функціонування у підприємницькій діяльності   необхідна організаційна, методична, інформаційно-консультативна, юридична та інша допомога. Необхідний консультативний майданчик, де б СПД зустрічатися, радитися, шукати спільну мову, точки дотику, в т.ч. із місцевою владою.

Очікувані результати від реалізації проєкту

· Підвищено економічний потенціал громади для покращення економічного майбутнього і підвищення якості життя населення;

·  Створено умови для збільшення обсягів інвестицій в громаду

·  Залучено додаткові фінансові ресурси до проєктів місцевого розвитку

·  Налагоджено партнерські стосунки із відповідними інституціями на  рівні Золочівського району та Львівської області

Основні заходи проєкту

1. Розроблення Комплексної програми розвитку економіки та забезпечення її впровадження і моніторинг

2. Дослідження економічного потенціалу і ресурсів громади для розвитку економіки громади, виробництва, створення робочих місць

   3. Створення інституції (Агенція), яка здійснює:

- супровід розробки програм і проєктів місцевого розвитку, у том числі сільськогосподарських;

   - супровід і консультативна допомога малому і середньому бізнесу, фермерам та сільським кооперативам;

   - супровід розробки інвестиційних паспортів громади;

   - проведення навчань та інформування підприємців щодо наявних програм, конкурсів, підготовки бізнес-планів;

- формування сприятливого бізнес-середовища;

- налагодження партнерських стосунків Агенції із відповідними інституціями на рівні Золочівського району та Львівської області;

 4. Участь у виставках для розширення експортного потенціалу товаровиробників громади

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

Всього

2022

2023

2024

Всього

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

600,0

600,0

 

1200,0

У тому числі Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет

100,0

200,0

-

300,0

Інші джерела

500,0

400,0

-

900,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№.1.3.1.1.

Назва проєкту

Будівництво паркувальних майданчиків для туристичних автобусів

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.3.1. Розвиток інфраструктури туризму

Мета проєкту

Створення умов для паркування туристичних автобусів шляхом будівництва стоянок, облаштування зупинок автобусного транспорту на території громади.

Завдання проєкту

1.       Будівництво паркувальних майданчиків для туристичних автобусів та автомобілів загальною площею 6 тис м. кв.

2.       Покращення туристичної привабливості громади через розвиток туристичної інфраструктури.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська територіальна громада

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Туроператори, туристичні групи, музей-заповідник «Золочівський замок», бізнес-середовище (заклади харчування, тимчасового розміщення), туристи та гості громади.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Місто Золочів створює всі умови, як для комфортного проживання так і для туризму. Розвивається бізнес, відкриваються кафе, сувенірні крамниці, створюються нові громадські простори для відпочинку та спілкування. Щороку до міста приїжджають сотні туристичних груп,  відвідуючи музей-заповідник «Золочівський замок». Однак місця для паркування поруч із музеєм немає. Виникла нагальна потреба у будівництві паркінгу для туристичних автобусів, що дозволить збільшити можливості громади для прийму організованих груп туристів.

Очікувані результати від реалізації проєкту

Збудовано паркувальні майданчики на території м. Золочева загальною площею 6 тис. м.кв.

Основні заходи проєкту (доповнити – скільки майданчиків буде, у яких населених пунктах, коротка характеристика парковок )

1. Виготовлення проектно-кошторисної документації.

2. Будівництво парковок для туристичних автобусів та автомобілів на вул. Чорновола, Кривоноса, Руставелі Ш, загальною площею 6 тис. м.кв

Період реалізації проєкту

2022-2023

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

5000,0

5000,0

3000,0

13000,0

У тому числі Державний бюджет

2000,0

2000,0

1000,0

4000,0

Обласний бюджет

2000,0

2000,0

1000,0

4000,0

Місцевий бюджет

1000,0

1000,0

1000,0

2000,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, Золочівська районна рада, Львівська обласна державна адміністрація

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№1.3.1.2.

Назва проєкту

Створення Золочівського туристично-інформаційного центру

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.3.1.Розвиток інфраструктури туризму

Мета проєкту

Створення передумов для економічного зростання Золочівської територіальної громади шляхом просування туристичних продуктів.

Завдання проєкту

1. Створення унікального Золочівського туристично-інформаційного центру.

2. Рекламна кампанія, спрямована на просування діяльності проекту та новостворених послуг серед цільових груп; сприяння розвитку туристичного потенціалу територіальної громади; розповсюдження передового досвіду та результатів проектів в інших муніципалітетах Львівщини-учасників диверсифікованих напрямків діяльності (поєднання агротуризму та фермерства).

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада та навколишні громади.

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Золочівська міська рада, громада, представники малого та середнього бізнесу, суб’єкти туристичної галузі, туристи

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Попри істотний туристичний потенціал громади до цього часу спостерігається відсутність туристично-інформаційних послуг та надання інформації для відвідувачів та потенційних гостей територіальної громади. Немає єдиного пункту надання екскурсійних послуг містом та громадою. Немає локації для проведення заходів у сфері туризму, обміну досвідом між представниками малого та середнього бізнесу.

Очікувані результати від реалізації проєкту

Створення унікального Золочівського туристично-інформаційного центру, у якому будуть розміщуватися зали для надання послуг туристам, представникам малого та середнього  бізнесу крафтового виробництва, виставкові зали, конференц зала,  коворкінг-зона та інші. В підсумку передбачається підвищення конкурентоспроможності місцевих малих та середніх підприємств.

Основні заходи проєкту

1. Ремонт приміщення на вул. Шашкевича М. 9, в м. Золочеві, закупівля необхідних меблів та комп’ютерної техніки.

2. Створення туристично-інформаційного центру для надання послуг, виставкові зали, конференц зала,  коворкінг-зона.

3. Презентація та промоція туристично-інформаційного центру Золочівської міської територіальної громади.

Період реалізації проєкту

2022-2023 рр

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

1000,00

1000,00

-

2000,00

У тому числі Державний бюджет

700,00

700,00

-

1400,00

Обласний бюджет

200,00

200,00

-

400,00

Місцевий бюджет

100,00

100,00

-

200,00

Ключові учасники проєкту

Працівники Золочівської міської ради, екскурсоводи, представники бізнесу

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

Наявне приміщення, знаходиться у комунальній власності міськоїх ради. Потребує ремонту. 

Необхідна оплата праці для 2 працівників ТІЦу на перших 2 роки.

№1.3.1.3.

Назва проєкту

Створення нових туристичних шляхів та їх промоція у Золочівській міській територіальній громаді

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.3.1.  Розвиток інфраструктури туризму

Мета проєкту

Збільшення пропозиції туристичних продуктів шляхом створення нових туристичних шляхів та їх промоції у Золочівській міській територіальній громаді

Завдання проєкту

1.       Моніторинг наявних дієвих туристичних шляхів.

2.       Аналіз створення тематичних турстичних шляхів.

3.       Розробка та впровадження нових туристичних шляхів.

4.       Промоція нових туристичних шляхів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада, Львівська область, сусідні області.

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Золочівська міська рада, мешканці, суб’єкти туристичної галузі, туристи.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Попри достатньо високй туристичний потенціал, до цього часу немає чіткого переліку пропозицій туристичних шляхів територіальною громадою.

Деякі туристичні шляхи вже сформовані, однак не знаковані, немає вказівників, а також інфомації на веб–ресурсах. Фактично, ці туристичні маршрути не функціонують.

Цілковита відсутність рекламно-інформаційної підтримки тематичних екскурсій Золочевом. Екскурсоводи Львова та Трускавця, у переважній більшості, возять екскурсії в замок, але завжди оминають місто і громаду в цілому.

Очікувані результати від реалізації проєкту

1. Створено нові туристичні шляхи через ключові населені пункти громади (Золочів, Новосілки, Велика Вільшаниця, Гологори, Червоне, Підлисся, Білий Камінь, Гавареччина, Ушня, Сасів, Колтів, Верхобуж, Плугів, Струтин, Вороняки).

2. Розробка інформаційного забезпечення просування місцевого туристичного продукту на ринку туристичних послуг (зокрема із використанням ІТ- технологій).

3. Створення електронної туристичної громади (електронні вказівники, мультимедійні панелі, віртуальні об’єкти, 3D-анімація історичних зрізів архітектурного ансамблю міста (від Радече і Золочівського Двору – до Золочева 30-их рр.).

4. Розроблено ЗD (цифрові тривимірні) карти Золочева з туристичними шляхами;

5. Створено туристичний інтернет-портал з базою даних по об’єктах, місцях та подіях на основі прокладених туристичних шляхів.

Основні заходи проєкту

1 Залучення представників туристичних операторів внутрішнього туризму, науковців та представників ЗМІ до заходів.

2. Планування та створення маршрутів;

3. Промоція нових туристичних шляхів.

4. Просування медійних продуктів на центральні канали телебачення.

5. Запровадження QR кодів на архітектурних об’єктах громади та на екскурсійних маршрутах громади.

Період реалізації проєкту

2022-2023 рр

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

1000,00

1000,00

-

2000,00

У тому числі Державний бюджет

500,00

500,00

-

1000,00

Обласний бюджет

300,00

300,00

-

600,00

Місцевий бюджет

200,00

200,00

-

400,00

Ключові учасники проєкту

Працівники Золочівської міської ради, екскурсоводи, історики, культурні діячі, експерти з розробки туристичних шляхів та знакування, працівники IT-сфери.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

 

Назва проєкту

Реставрація пам’яток історико-культурної спадщини

 

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.3.1. Розвиток інфраструктури туризму

 

Мета проєкту

Збереження унікального історико-архітектурного середовища Золочівської міської територіальної громади, його регенерація та використання шляхом забезпечення публічності у веденні містобудівної діяльності, ефективного захисту, консервації, реставрації та раціонального використання нерухомих об’єктів культурної спадщини.

Завдання проєкту

1.       Формування політики збереження культурної спадщини громади (інституційне, нормативне) з питань забудови і використання територій з об’єктами архітектурної спадщини

2.       Інвентаризація нерухомості у центральній частині Золочівської громади та створення відповідного банку даних історико-культурної спадщини, забезпечення його постійного моніторингу.

3.       Розробка комплексної Програми збереження охорони нерухомої культурної спадщини громади, розроблення механізму залучення коштів для її реалізації.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська територіальна громада, Львівська область.

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Мешканці громади, архітектори, історики, дослідники, туристичні групи, Золочівська міська рада.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Впорядкування бази даних об’єктів історико-культурної спадщини є вкрай важливо, оскільки відсутні дані по важливих архітектурних об’єктах історико-культурної спадщини.

Однією з пам’яток архітектури місцевого значення ХІХ ст. є Палацовий комплекс (Ратуша), зараз є адмінбудівлею Золочівської міської ради. Знаходиться в історичному центрі Золочева, окрім історичних будівель, оточений багатоквартирними будинками, готельно-ресторанним комплексом. Щороку центральною вулицею міста, поряд із Ратушею проходить близько 50 000 осіб, серед яких: мешканці, туристи та гості  міста, оскільки тут проходить пішохідні туристичні шляхи.

Очікувані результати від реалізації проєкту

-        Формування ефективної політики збереження культурної спадщини громади з питань забудови і використання територій з об’єктами архітектурної спадщини;

-        усунення негативних факторів, що спричиняють руйнування будівель, створити умови для безпечного проживання населення та функціонування підприємств, установ і організацій;

-        збереження унікального історико-архітектурного середовища одночасно із створенням сучасної інфраструктури;

-        активізація розвитку туризму, як важливого джерела надходження коштів для потреб громади;

-        створення бази даних  об’єктів історико-культурної спадщини Золочівської територіальної громади;

-        реконструкція пам’ятки архітектури місцевого значення ХІХ ст. - Палацовий комплекс (Ратуша), адмінбудівля Золочівської міської ради.

Основні заходи проєкту

1.       Розробка комплексної Програми збереження нерухомої культурної спадщини, розроблення механізму залучення до цього фонду коштів шляхом виконання спеціальних інвестиційних програм, надання місцевих позик, відрахувань від коштів, одержаних у результаті провадження екскурсійно-туристичної діяльності, а також пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

2.       розроблення відповідно до законодавства нормативних актів (місцевих правил) з питань забудови і використання територій у центральній частині населених пунктів громади і зокрема м. Золочева та утримання розташованих на ній об’єктів, зокрема умов стимулювання власників (користувачів) об’єктів культурної спадщини щодо їх збереження;

3.       проведення археологічних, історико-архітектурних досліджень, вивчення технічного стану будинків і споруд, об’єктів благоустрою та озеленення, інженерної і транспортної інфраструктури, інвентаризації нерухомості та створення відповідного банку даних та забезпечення його постійного моніторингу;

4.       розробка та затвердження паспортів фасадів історичної частини міста Золочева та територіальної громади;

Період реалізації проєкту

2022-2024

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

5000,00

9000,00

5000,00

19000,00

У тому числі Державний бюджет

2000,00

3000,00

2000,00

7000,00

Обласний бюджет

2000,00

4000,00

2000,00

8000,00

Місцевий бюджет

1000,00

2000,00

1000,00

4000,00

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, Золочівська районна рада, Львівська обласна державна адміністрація

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

Виготовлено робочу документацію «Реставрація фасаду та даху пам’ятки архітектури ХІХ ст - палацовий комплекс (ратуша), ох.№ 842-М,  на вул. Шашкевича М., 22 в м. Золочеві» на загальну вартість 8 986,435 тис. грн.. (станом на 2019 р);

Створено базу даних переліку архітектурних пам’яток історико-культурної спадщини. Дані застарілі, потребують оновлення.

№1.3.2.1.

Назва проєкту

Брендування Золочівської міської територіальної громади

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.3.2. Брендинг та промоція Золочівщини, як туристичного центру

Мета проєкту

Забезпечення впізнаваності громади, її ідентифікації серед вітчизняних та іноземних туристів шляхом розробки брендбуку Золочівської міської територіальної громади.

Завдання проєкту

1.       Створення передумов для якісної промоційної продукції громади;

2.       формування у свідомості цільової аудиторії позитивного туристичного іміджу міста;  

3.       просування туристичних продуктів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Золочівська міська рада, громада, суб’єкти туристичної галузі, туристи

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Золочівщина завдяки своїй історії та культурі володіє невичерпним потенціалом розвитку туризму. Відтак, мусить спрямувати зусилля на ідентифікацію та комплексність розвитку туристичної галузі.

Громада не має унікального іміджу, не є ще впізнаваною серед інших новостворених громад. Золочів ще не має свого чіткого місця на туристичній карті України та Європи через недостатньо добре організовану туристично-інформаційну політику. Отож, стратегічним викликом для громади  на найближчу перспективу є самовизначення та брендування власної географічно-туристичної ідентичності з-посеред низки міст-конкурентів на регіональному туристичному ринку. Проєкт передбачає створення туристичного брендбуку для Золочівської ТГ, правила використання зображення бренду.

Очікувані результати від реалізації проєкту

За результатами розробки брендбуку буде створено: підбір одного або кількох шрифтів для організації (Золочівської міської ради); дизайн бланку для документів організації, враховуючи уже наявний + на базі цього стилю оновити наявні шаблони (презентації, шаблони, візитки, оформлення сайту); пропозиція візуального образу; дизайн корпоративної поліграфії (титульної сторінки аналітичних видань, папок А4 і блокнотів); дизайн банера для соціальних мереж і прес-вола для заходів; дизайн плакатів для зовнішньої реклами; приклади оформлення сувенірної продукції (торбинки, футболки, наліпки, чашки, кепки, ручки тощо), стікерпак для смартфону і фейсбука, унікальний стиль для соцмереж (шаблони для інстаграму зокрема – кольорова гама рамочок, ілюстрації на загальні теми для постів і сторіз).

Основні заходи проєкту

1. Планування та пошук експертів;

2.  Залучення експертів до розробки брендбуку громади.

3. Промоція заходів.

4. Презентація брендбуку Золочівської міської територіальної громади.

Період реалізації проєкту

2021-2023 рр

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

100,00

100,00

-

200,00

У тому числі Державний бюджет

   

-

 

Обласний бюджет

50,00

50,00

-

100,00

Місцевий бюджет

50,00

50,00

-

100,00

Ключові учасники проєкту

Працівники Золочівської міської ради, екскурсоводи, історики, експерти з розробки брендбуку.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№1.3.2.2.

Назва проєкту

Промоція туристичного потенціалу Золочівської громади

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.3.2. Брендинг та промоція Золочівщини, як туристичного центру

Мета проєкту

Посилення туристичного потенціалу та промоція громади шляхом співпраці з інституціями в сфері туризму та шляхом організації та проведення фестивалів

Завдання проєкту

1.       Проведення прес-турів для туроператорів, науковців та ЗМІ

2.       Поширення інформації про історико-культурний потенціал громади;

3.       Створення нових регіональних, національних та міжнародних  туристичних маршрутів;

4.       Формування у свідомості цільової аудиторії позитивного туристичного іміджу громади;  

5.       Просування вже існуючих туристичних маршрутів.

6.       Запровадження комплексу заходів подієвого туризму

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада, Львівська область.

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Золочівська міська рада, громада, суб’єкти туристичної галузі, туристи

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Щороку місто втрачає велику кількість туристів. Усі туристичні групи прямують до Золочівського замку, однак не проводяться екскурсії містом та іншими населеними пунктами громади. Привернення їх уваги до міста і громади могло би сприяти створенню нових робочих місць, збільшити дохід від діяльності малого бізнесу, росту туристичного збору, що напряму пов’язано з наповнення міської казни.

Проєкт спрямовано на вирішення цієї проблеми, методом дослідження, аналізу, проведення зустрічей з експертами,  істориками, екскурсоводами та представниками туристичних операторів, малого бізнесу, які, в ході обговорення даної ситуації, дадуть доцільні практичні поради, пропозиції, поділяться досвідом, а Золочівська міська рада, завдяки такому глибокому аналізу, отримає досвід та певні напрацювання по розвитку туризму.

Золочів ще недостатньо чітко закріпив свій статус топ-дестинації на мапі культурно-подієвого туризму Львівщини. Культурно-мистецькі заходи формують значний туристичний потенціал та забезпечують додаткові умови для формування цікавого та неповторного туристичного продукту.

Усі мають супроводжуватися ярмарками майстрів народних ремесл, споживанням страв місцевих рестораторів та виступами самодіяльних гуртів міста і краю. А це, своєю чергою, є запорукою творчого розвитку Золочівської громади, культурної й економічної самозайнятості краян, поліпшення добробуту населення та додаткових джерел наповнення місцевого бюджету.

Очікувані результати від реалізації проєкту

1. Поширено інформацію про Золочівську територіальну громаду.

2. Підвищено  конкурентоспроможність туристичного продукту міста;

3. Підвищено рівень привабливості міста як туристичної дестинації;

4. Залучено нові туристичні потоки до міста

Основні заходи проєкту

1. Планування та проведення прес-турів.

2.  Залучення представників туристичних операторів внутрішнього туризму, науковців та представників ЗМІ;

3. Промоція заходів;

4. Планування та проведення заходів:

•   Різдвяне Дійство Віри «Хода Трьох Царів» за участю усіх церковних громад міста Золочева;

•   «Великдень у Золочеві» – етнокультурний фестиваль (із виставкою просто неба «Відродися, писанко!» (в час Великодніх свят за участю усіх освітніх і культурних закладів міста);

•   «Золочівська гаївка» – етнокультурний фестиваль із відкритим дитячим конкурсом просто неба «Ми кривого танцю йдемо…» (в час Великодніх свят);

•   Всеукраїнський літературно-мистецький фестиваль «Шашкевич Fest»;

•   Всеукраїнський фестиваль історії і культури народів Центральної Європи «Королівські фестини у Золочівському замку»;

•   «Золочівська менора» – Всеукраїнський фестиваль культурно-мистецької спадщини єврейських громад Галичини (під фінансовим та організаційним патронатом єврейських ГО України та Ізраїлю); 

•   «Золоті меди Золочівщини» – Обласний фестиваль-ярмарок меду, медових напоїв та смаколиків – натуральної, екосертифікованої продукції із квітучого різнотрав’я Побужжя, Поділля, Гологорів та Вороняків;

•   День Західного Бугу (14 серпня) та екологічний етнофестиваль «Джререло Бугу»;

•   Проект «Театралізоване дійство: Богдан Хмельницький на золочівських валах. Продовження…» (започатковано у 2019 р.).

Період реалізації проєкту

2022-2023 рр

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

940,00

940,00

-

1880,00

У тому числі Державний бюджет

600,00

600,00

-

1000,00

Обласний бюджет

220,00

220,00

-

440,00

Місцевий бюджет

120,00

120,00

-

240,00

Ключові учасники проєкту

Працівники Золочівської міської ради, екскурсоводи, історики, представники туроператорів та інших працівників туристичної сфери, культурні діячі.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№1.3.3.1.

Назва проєкту

Кваліфікаційна підготовка представників туристичної сфери у Золочівській міській територіальній громаді

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

1.3.3.  Підвищення професійного рівня кадрів у туристичній сфері

Мета проєкту

Метою проєкту є підвищення кваліфікації працівників, залучення нових спеціалістів шляхом організації курсів з підготовки фахівців туристичної сфери, нових інформаційних технологій для розвитку сервісів у туристичних локаціях; послуг в готелях, закладах харчування.

Завдання проєкту

1.       Збільшення висококваліфікованих кадрів та покращення якості обслуговування у сфері туризму.

2.       Включення у програми середніх загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ уроків-екскурсій по історико-архітектурних, сакральних та літературних пам’ятках громади.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Золочівська міська рада, громада, суб’єкти туристичної галузі, туристи.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Золочів страждає від якості обслуговування місцевими й іноземними непрофесійними екскурсоводами/гідами та іншими працівниками сфери туризму, яким необхідна сучасна навчальна підготовка. У громаді відсутні курси екскурсоводів і взагалі не діє система підвищення кваліфікації туристичних кадрів.

Немає ефективної системи збору реалістичної інформації, зокрема, по кількості проведених екскурсій, так як не ліцензовані екскурсоводи (в тому числі з Польщі) не звітують про свою роботу. 

Існує необхідність в організації обмінів досвіду у сфері ведення туристичної діяльності, зокрема з питань проведення екскурсій, маркетингу в туризмі тощо. Це можна здійснювати шляхом залучення практиків-професіоналів з провідних туристичних компаній, котрі спеціалізуються на в’їзному туризмі у м. Львові.

 Золочів має значні конкурентні переваги і може запозичити успішний досвід обласного центру.

Очікувані результати від реалізації проєкту

Підготовлені місцеві професійні, висококваліфіковані кадри, зокрема екскурсоводи та гіди-перекладачі; розробка комп’ютерної бази даних фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів та гідів-перекладачів); створений і працюючий  комп'ютерний банк даних екскурсоводів та гідів-перекладачів; максимальна кількість зареєстрованих осіб; видача посвідчень та офіційних ‘беджів’ (значків) екскурсоводам.

Основні заходи проєкту

•       Методом проведення безкоштовних навчальних семінарів покращити професійний рівень працівників туристичної галузі.

•       Створити систему та визначити базові організації стажування кадрів туристичної індустрії з Золочева у м. Львові.

•       Організувати обмін досвідом у галузі туристично-екскурсійної діяльності з такими містами як: Тернопіль, Івано-Франківськ, Кременець, Галич, Луцьк, Збараж, Перемишль/Красічин/Ланьцут.

•       Включити до навчальних програм загальноосвiтніх шкiл, професiйно-технiчних училищ факультативні уроки та екскурсiї з Золочівознавства із вивченням iсторико-архiтектурних та інших пам’яток м. Золочева та Золочівської ОТГ.

•       Визначти базові/пілотні туристичні організації різного профілю (готелі, ресторани, туристичні фірми, що займаються в’їзним туризмом), які би могли приймати студентів ВУЗів Львова на практику/стажування до м. Золочева.

•       Щорічно проводити конференцію з питань розвитку туризму у м. Золочеві.

Період реалізації проєкту

2022-2023 рр

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

200,00

200,00

-

400,0

У тому числі Державний бюджет

   

-

 

Обласний бюджет

100,00

100,00

-

200,00

Місцевий бюджет

100,00

100,00

-

200,00

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, представники туристичної сфери,  екскурсоводи, молоді спеціалісти, котрі бажають працювати у сфері туризму

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

 


 

Стратегічна ціль 2. Людський капітал, якісні послуги

 

№2.1.1.1.

Назва проєкту

Капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів громади.

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.1.3. Підвищення якості освітніх послуг

Мета та завдання проєкту

Мета: Покращення  умов перебування та санітарно-гігієнічних умов  відвідувачів та працівників, а також зменшення енергозатратності дошкільних навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів.

Завдання:

-  проведення ремонтних робіт у  дошкільних закладах освіти:

1. ДНЗ № 2 «Вишенька» в м. Золочеві (капітальний ремонт фасаду);

2. ДНЗ №3 «Сонечко» в м. Золочеві (Капітальний ремонт фасаду)

- створення належних умов навчання та виховання школярів;

-  дотримання санітарно-гігієнічних  вимог підчас навчального процесу, забезпечення

енергозбереження, дотримання належного температурного режиму;

-  покращити естетичний вигляд будівлі закладу;

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська громада, а саме заклади дошкільної освіти:

ДНЗ № 2 «Вишенька» в м. Золочеві

ДНЗ №3 «Сонечко» в м. Золочеві

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

113 вихованці Дошкільного навчального закладу №2 «Вишенька» Золочівської Міської Ради Львівської області, вихователі та обслуговуючий   персонал (25 чол.), батьки.

104 вихованці Дошкільного навчального закладу №3 «Сонечко» Золочівської Міської Ради Львівської області, вихователі та обслуговуючий   персонал (25 чол.),

Результатами проєкту скористаються діти, які та персонал, який забезпечує його роботу, батьки та родичі вихованців.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

На даний час на фасаді ДНЗ № 2 «Вишенька» в м. Золочеві наявні тріщини, утворилася цвіль, штукатурка обсипається не тримається  належним чином, що несе загрозу життю і здоров’ю учасникам навчально-виховного процесу. Крім цього, стіни не зберігають тепло в приміщенні закладу на належному рівні, не забезпечують економії енергоресурсів.

Фасад закладу освіти ДНЗ №3 «Сонечко» перебуває в технічно-незадовільному стані. Щорічно під час танення снігу, вітрів та  стихійних злив, протікають стіни  великий рівень вологості в приміщенні. В результаті цього відпадає штукатурка, місцями є руйнування цегляної кладки стін, що несе  загрозу життю і здоров’ю учасникам виховного процесу. Крім цього, стіни не зберігають тепло в приміщенні закладу на належному рівні, не забезпечують економії енергоресурсів

Очікувані результати від реалізації проєкту

Після впровадження проєкту будуть створенні  комфортні умови перебування дітей у Дошкільному навчальному закладі №2 «Вишенька» та ДНЗ №3 «Сонечко», очікується реальний позитивний економічний і соціальний ефект, спрямований на заощадження бюджетних коштів. Це створить привабливий  імідж сучасного  навчального закладу. Застосування енергозберігаючих технологій (капітальний ремонт фасадів) дасть змогу зберегти теплову енергію, зменшити оплату за енергоносії до 15-18 %. Головним результатом реалізації даного проєкту являється підвищення загального якісного рівня виховання,  інтелектуального та культурного рівня, розкриття таланту та творчих здібностей маленьких дітей.

Основні заходи проєкту

- виготовлення кошторисної документації на проведення капітального ремонту фасаду та проведення її експертизи;

 - проведення відбору підрядників через електронний майданчик держзакупівель «Прозорро» для виконання капітального ремонту;

- укладання угоди з організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів для початку будівельних робіт;

- приймання робіт, та оформлення необхідних документів для проведення оплати за виконані роботи.

Період реалізації проєкту

2022-2023 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

500,00

3 500,0

-

4 000,0

У тому числі Державний бюджет

   

-

 

Обласний бюджет

250,00

1 500,00

-

1 750,00

Місцевий бюджет

250,00

2 000,00

-

2 250,00

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Підрядна організація. ЗМІ які забезпечать інформаційний супровід та висвітлення реалізації проєкту в суспільно-політичному часописі

Інша інформація щодо технічного завдання (за

потреби)

 

№2.1.1.2.

Назва проєкту

Капітальні ремонти закладів середньої освіти громади

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.1.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти

Мета та завдання проєкту

Мета: Підвищення ефективності діяльності навчального закладу, зменшення захворюваності учасників навчально-виховного процесу та раціональне використання бюджетних коштів, забезпечення енергозберігаючих технологій, шляхом капітальних ремонтів закладів середньої освіти.

Завдання:

-  Капітальний ремонт даху  Скварявського ЗЗСО І-ІІІ ст. с.Скварява

- Капітальний ремонт даху їдальні Ясеновецького ЗЗСО І-ІІ ст. с.Ясенівці

- Капітальний ремонт системи опалення Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 ім. Маркіяна Шашкевича

- Капітальні ремонти фасадів: Золочівський ліцей - м. Золочів; ЗЗСО І-ІІІст. №2 – м.Золочів; ЗЗСО І-ІІ ст. – с.Гончарівка.

- створення належних умов навчання та виховання школярів;

- дотримання санітарно-гігієнічних  вимог підчас навчального процесу, забезпечення енергозбереження, дотримання належного температурного режиму;

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Скварява, Гончарівка, Ясенівці, м. Золочів та прилеглі населені пункти.

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Скварява: Результатами проекту скористаються 129 учні та 25 дітей дошкільного віку, які відвідують школу та дошкільний підрозділ, педагогічний персонал та технічний персонал, який забезпечує його роботу.

Ясенівці: Результатами проекту скористаються 156 учнів та 48 дітей дошкільного віку, які відвідують школу та дошкільний підрозділ, педагогічний персонал та технічний персонал, який забезпечує його роботу.

171 учні та педагогічно-обслуговуючий персонал  ліцею. 1091 учень та педагогічно-обслуговуючий персонал ЗЗСО І-ІІІ ст. № 2. 69 учнів та педагогічно-обслуговуючий персонал  Гончарівського ЗЗСО І-ІІ ст. Золочівської Міської Ради Львівської області. Також результатами проєкту скористаються діти та персонал, який забезпечує його роботу, батьки та родичі.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

 Скварява Дах  Скварявського ЗЗСО І-ІІІ ст. за роки експлуатації будівлі практично прийшов  в непридатність. Ремонтні роботи, які щорічно виконувалися, на даний час не дають жодного результату і фактично виконання робіт є неефективним витрачанням коштів. Значний обсяг бюджетних коштів спрямовується на сплату рахунків за спожиті енергоносії. Шиферне покриття  місцями пошкоджене – наявні тріщини та часткові дірки,  через що протікає дах, внаслідок  чого також руйнуються стіни будівлі та внутрішні перекриття). Дах навчального закладу  перебуває в технічно-незадовільному стані. Існує загроза травмування дітей під час негоди. Всі ці чинники несприятливо впливають на життя і здоров’я дітей та персоналу навчального закладу.

Ясенівці: За останні  5 років у селі спостерігається збільшення учнівського контингенту та підвищення народжуваності. Сьогодні в навчальному закладі навчається 156 учень.  Покрівля  їдальні Ясеновецького ЗЗСО І-ІІ ст за роки експлуатації будівлі практично прийшла в непридатність. Ремонтні роботи, які щорічно виконувалися, на даний час не дають жодного результату і фактично виконання робіт є неефективним витрачанням коштів. Значний обсяг бюджетних коштів спрямовується на сплату рахунків за спожиті енергоносії. Перевищений рівень питомих витрат  споживання енергетичних ресурсів спонукає до втілення сучасних енергозберігаючих  технологій.

Найбільш критичної та такої, що потребує нагального вирішення є ситуація, що виникла у зв’язку з незадовільним станом даху їдальні (покриття пошкоджене – наявні тріщини та часткові дірки,  через що протікає, внаслідок  чого також руйнуються стіни будівлі та внутрішнє оздоблення приміщення їдальні). Дах їдальні закладу  перебуває в технічно-незадовільному стані.

Золочів: Основна проблема Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2 ім. Маркіяна Шашкевича    в тому,  що через закоксовані труби та батареї температурний режим в школі не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам.

Фасади закладів освіти перебувають в технічно-незадовільному стані. Відсутні умови для забезпечення належного теплового режиму в приміщеннях та санітарно-гігієнічних умов. під час танення снігу та сильних дощів, відчувається  великий рівень вологості в приміщенні. В результаті цього відпадає штукатурка, місцями є руйнування цегляної кладки стін, що несе  загрозу життю і здоров’ю учасникам навчальниго процесу. Такий стан фасадів закладів зумовлює високі тепловтрати, що спричиняє зростання бюджетних витрат на утримання закладів.

Очікувані результати від реалізації проєкту

Капітальний ремонт даху Скварявської загальноосвітньої школи значно покращить існуючий стан будівлі, зупинить руйнування стін та  горищного перекриття, що виникає в наслідок затікання води, збільшить строки експлуатації будівлі навчального закладу, і як наслідок, забезпечить збереження здоров’я учнів та колективу школи, «тепла школа – запорука здоров’я – здорова нація».

Капітальний ремонт даху  їдальні Ясеновецького ЗЗСО  І-ІІ ст. значно покращить існуючий стан будівлі, забезпечить енергозбереження, зупинить руйнування стін, горищного перекриття, що виникає в наслідок затікання води в міжпанельні шви, збільшить строки експлуатації будівлі навчального закладу, зменшить нераціональні витрати теплової енергії

Буде проведено капітальний ремонт фасадів 3 закладів освіти. Після впровадження проєкту будуть створенні  комфортні умови перебування дітей у закладах, очікується реальний позитивний економічний і соціальний ефект, спрямований на заощадження бюджетних коштів. Застосування енергозберігаючих технологій (капітальний ремонт фасаду) дасть змогу зберегти теплову енергію, зменшити оплату за енергоносії до 15-18 %.

Основні заходи проєкту

- виготовлення кошторисної документації на проведення капітальних ремонтів проведення її експертизи;

 - проведення відбору підрядника через електронний майданчик держзакупівель «Прозорро» для виконання  робіт з капітального ремонту;

- укладання угоди з організацією-підрядником та проведення підготовчих заходів для початку будівельних робіт;

-  виконання капітального ремонту;

 - приймання робіт, та оформлення необхідних документів для проведення розрахунків.          

Період реалізації проєкту

2022-2024

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

4 264,0

4 300,0

-

8 564,0

У тому числі Державний бюджет

   

-

 

Обласний бюджет

   

-

 

Місцевий бюджет

4 264,0

4 300,0

-

8 564,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада

Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.1.1.3.

 

Назва проєкту

Інсталяція автоматизованої системи протипожежної безпеки в закладах середньої освіти

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.1.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти

Мета та завдання проєкту

Мета: Покращення рівня протипожежної безпеки у закладах освіти шляхом інсталяції автоматизованої системи.

Завдання:

1. Створення умов для виявлення пожежі та задимлення в приміщеннях навчальних закладів Золочівської  ТГ, з оповіщенням на пульт спостереження,

2. Захист життя і здоров'я здобувачів освіти, вчителів та відвідувачів закладу, створення умов для своєчасної евакуації, забезпечення захисту комунального майна, підвищення рівня протипожежного захисту та створення механізму й умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки на сучасному етапі розвитку.

3. Здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог

Територія, на яку проєкт матиме вплив

 м. Золочів, прилеглі населені пункти

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Здобувачі освіти, працівники та відвідувачі  Золочівському ліцею, Золочівському ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Золочівському ЗЗСО І-ІІІ ст. №4, Золочівському ЗЗСО І-ІІ ст. «Школа Радості».

Опис проблеми,  на вирішення якої спрямований проєкт

Забезпечення пожежної безпеки є невід’ємною частиною реалізації державної політики щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства і навколишнього природного середовища. Золочівські ЗЗСО Золочівської міської ради – одні з найстаріших закладів, які розташований у самому центрі міста Золочева і є одними із найбільших комплексів. Тобто, більшість будівель, в яких розташовані заклади освіти,  будувались у першій половині 20-го сторіччя, інші у 80-х роках.

Для поліпшення умов отримання освітніх послуг, створення безпечних умов для перебування дітей та умов праці для працівників закладів освіти, реалізація проекту «Інсталяція автоматизованої протипожежної безпеки в Золочівському ліцею, Золочівському ЗЗСО І-ІІІ ст. №3, Золочівському ЗЗСО І-ІІІ ст. №4, Золочівському ЗЗСО І-ІІ ст. Школа Радості» є актуальною і має соціально – економічну спрямованість.

Очікувані результати від реалізації проєкту

Реалізація проекту дозволить:

- привести протипожежний стан у відповідність до вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

- забезпечити пожежну безпеку;

- знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров’я осіб перебуваючих в закладах освіти , знизити кількість загиблих і травмованих , економічних втрат та матеріальних збитків;

- зменшити вплив небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

- своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати про них підрозділи пожежної охорони.

Основні заходи проєкту

 І етап – підготовчий:

- створення робочої групи по впровадженню проекту;

- проведення інформаційної кампанії про початок реалізації проекту;

- визначення виконавця та виконання робіт по виготовленню проектно – кошторисної документації;

- проведення технічного обстеження та отримання висновку;

ІІ етап – реалізація проекту:

- виконання монтажних робіт;
- проведення пуско – налагоджувальних робіт автоматичної системи пожежної сигналізації;
- введення системи в експлуатацію;

ІІІ етап – заключний:

- аналіз досягнення цілей проекту та узагальнення результатів;
- проведення інформаційної роботи за результатами реалізації проекту.

Період реалізації проєкту

2023 – 2024  рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

 

3 600,0

3 600,0

7 200,0

У тому числі Державний бюджет

   

-

 

Обласний бюджет

   

-

 

Місцевий бюджет

 

3 600,0

3 600,0

7 200,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада

Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.1.1.4.

 

Назва проєкту

Придбання сучасних навчальних кабінетів, телевізорів, заміна застарілої комп’ютерної техніки та мультимедійного обладнання

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.1.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладу

Мета та завдання проєкту

Мета – Створення електронної платформи навчання за стандартом Нового освітнього простору шляхом придбання 4-ох ноутбуків та проектора для Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст.№ 4, комп’ютерного класу для Плугівського ЗЗСО та придбання 8-ми телевізорів для Скварявського ЗЗСО.

Завдання:

-  створення належних умов навчання та виховання школярів;

-використання в навчально-виховному процесі сучасних електронних навчальних матеріалів;

- забезпечення безпечного доступу до Інтернету;

- підвищення рівня охоплення дітей роботою за ПК і оволодіння ними сучасними інформаційними технологіями;

- забезпечення якісної  підготовки учнів до участі в олімпіадах з інформатики, а також створення конкурентних проєктів для участі в конкурсах з інформатики різних рівнів.

-  обладнання сучасними мультимедійними засобами навчальних  кабінетів;

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м. Золочів, с. Плугів,  с. Скварява та прилеглі до них села Золочівської міської ради.

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Цільовими групами даного проєкту є учні та педагогічний колектив  Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст.№4, родини школярів, адміністрація школи, які будуть мати можливість користуватися обладнанням – загалом понад  1080 осіб.

Учні Плугівського ЗЗСО (111 учнів), учителі та  обслуговуючий персонал (36 чол.). Результатами скористаються діти, які відвідують школу, персонал, що забезпечує його роботу, батьки та родичі учнів.

Учні Скварявської ЗОШ І-ІІІ ступенів (128 учнів), їх батьки й громада села, а також педагогічні та обслуговуючий персонал  (41 чол.).

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Відсутність в школах належного комп'ютерного та мультимедійного обладнання для використання в навчальному та виховному  процесі. Технічна база морально застаріла, її  якість та  кількість не відповідає потребі сучасного навчання. Навчальний заклад не може якісно виконувати свої освітні функції, створити умови для надання школярам якісної доступної освіти, вчителям недоступні сучасні технології організації навчання шляхом шкільної техніки, не має можливості використовувати сучасні інформаційні технології. Гальмується розвиток особистості молодої людини – випускника школи.

 Головною метою школи є формування та розвиток  наукових, творчих можливостей  учнів та їх ґрунтовна підготовка до подальшої практичної та наукової діяльності.  Розвиток  техніки, інформаційного середовища поставив перед колективом нові виклики – оволодіння новими технологіями та навиками роботи з сучасною технікою. Встановлення телевізорів, як засобів візуалізації  а саме вони, як показує досвід, є ефективними, у навчальних кабінетах дасть можливість  учням здобути нові знання щодо роботи на новітньому  обладнанні.          

Очікувані результати від реалізації проєкту

-  буде придбано та встановлено сучасне  комп’ютерне та мультимедійне обладнання;

-  створено  належні умови для навчання учнів;

-  учні зможуть навчатися за цифровими підручниками з інтерактивними 3D моделями,    освітніми відео та виконувати цікаві для них завдання;

- надасть повноцінну підтримку навчанню вчителів, створить можливість обміну досвідом        он-лайн;

- буде забезпечена інтерактивна комунікація між учнями і вчителями, проводитимуться     вебінари, дистанційне навчання, конференції, ділові переговори;

-  учні, вчителі закладу, вчителі району та громадськість зможуть оволодіти новими інформаційними технологіями, знаннями та навичками;

-  випускники будуть  підготовлені до роботи в умовах  інформатизованого  суспільства.

Основні заходи проєкту

-провести перегляд та уточнення комплектності і загальної вартості обладнання;

-акумуляція коштів;

-проведення відбору організації-постачальника  для придбання сучасного комп’ютерного обладнання та інвентарю шляхом  проведення конкурсу серед  організацій-підрядників через систему публічних держзакупівель «Prozorro»;

-встановлення обладнання у закладах,  оформлення необхідних документів та проведення розрахунків  за придбане обладнання;

Період реалізації проєкту

2022 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

438,0

 

-

438,0

У тому числі Державний бюджет

-

 

-

-

Обласний бюджет

-

 

-

-

Місцевий бюджет

438,0

 

-

438,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада. Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради Підрядна організація. ЗМІ які забезпечать інформаційний супровід та висвітлення реалізації проєкту в суспільно-політичному часописі

Інша інформація щодо технічного завдання (за

потреби)

 

№2.1.1.5.

Назва проєкту

Придбання сучасного технологічного і холодильного обладнання для закладів загальної середньої освіти Золочівської ТГ Львівської області

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.1.1. Покращення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти

Мета та завдання проєкту

Мета: Створення комфортних умов для організації правильного та раціонального харчування дітей шляхом заміни старого обладнання, інвентаря та предметів довгострокового користування на придбане нове, що вирішить питання якості харчування в шкільних їдальнях.

Завдання:

1.       Придбання сучасного технологічного і холодильного обладнання.

2.       Покращення умов харчування дітей та підвищення комфортнсті перебування у навчальних закладах.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м. Золочів, с. Червоне, та навколишні населені пункти, Львівська область

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Діти, працівники та відвідувачі Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №2, Червоненського ЗЗСО І-ІІІ ст.  

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Їдальня посідає одне з найважливіших місць серед приміщень школи. Це і місце для прийому їжі, і територія відпочинку, де мають панувати комфорт, позитивна атмосфера та повинні головувати санітарно-гігієнічні норми. Кольорова гама приміщення, якість меблів та їх зручне розташування, загальний дизайн приміщення, сучасне технічне обладнання - все це є запорукою створення справжньої зони комфорту в шкільному середовищі, гарантією збереження здоров’я дітей.

Якісна їжа, естетика та раціональність дизайну шкільної їдальні позитивно впливає як на підвищення апетиту, покращення настрою молодших школярів, так і на відновлення їх емоційних і фізичних сил, що збільшить учнівську працездатність під час навчально-виховного процесу.

Очікувані результати від реалізації проєкту

Приведення матеріальнотехнічної бази шкільних їдалень у відповідність до сучасних санітарно-гігієнічних вимог організації харчування учнів згідно з ДСанПін 5.5.2.008-01

Основні заходи проєкту

-         Провести перегляд та уточнення комплектності і загальної вартості обладнання;

-         Акумуляція коштів для реалізації проектів;

-         Проведення тендеру для відбору організації-підрядника для постачання обладнання шляхом проведення конкурсу серед організацій-підрядників через систему публічних закупівель “Прозоро”;

-         Встановлення закупленого обладнання в Золочівському ЗЗСО              І-ІІІ ст. №2, Червоненському ЗЗСО              І-ІІІ ст.;

-         Прийом обладнання та оформлення необхідних документів

Період реалізації проєкту

2022 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

235,0

   

235,0

У тому числі Державний бюджет

       

Обласний бюджет

       

Місцевий бюджет

235,0

   

235,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада

Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.1.2.1.

Назва проєкту

Будівництво нових закладів дошкільної освіти та створення дошкільних підрозділів у закладах середньої освіти

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.1.2. Створення оптимальної мережі закладів освіти

Мета та завдання проєкту

Мета – модернізація змісту дошкільної освіти у населених пунктах громади через забезпечення реалізації права дітей раннього віку на здобуття дошкільної освіти, їх фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію шляхом будівництва дошкільних закладів освіти та створення дошкільних підрозділів.

Завдання:

-  Будівництво дошкільного навчального закладу загального типу у с. Вороняки;

- відкриття дошкільного підрозділу – на базі філії  Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 – Підгородненської  ПШ;

- Капітальний ремонт приміщень  філії  Золочівського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1;

- Капітальний ремонт приміщень Червоненського ЗЗСО І-ІІІ ст. (створення дошкільного підрозділу на базі Червоненмького ЗЗСО І-ІІІ ст.);

§ розробка ефективних форм роботи, використання сучасних освітніх технологій;

§ залучення широкого кола батьків і дітей до нових форм здобуття дошкільної освіти, формування єдиного педагогічного й батьківського співтовариства періоду дитинства.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

с. Вороняки, с. Підгородне, с. Червоне, м. Золочів та навколишні населені пункти

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

- діти, які зможуть відвідувати дитячі садки та дошкільні підрозділи;

- батьки, які зможуть працевлаштуватися після реалізації проєкту.

Основними реципієнтами результатів Проєкту є населення громади  сіл Вороняки, Підгородне, Червоне, міста Золочів та навколишніх населених пунктів Золочівської громади Львівської області. Проєкт дасть можливість охопити дітей раннього віку села

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Майбутнє держави у значній мірі залежить від того, в яких умовах виростають і виховуються діти, а також від того, як ми про це дбаємо. В селі Вороняки  Золочівського району з року в рік спостерігається зростання народжуваності і відповідно збільшення кількості дітей дошкільного віку. Чисельність населення села станом на 01.01.2021 року становила 3020 осіб. Кількість дітей дошкільного віку станом на 01.01.2021 р. склала 235 осіб. Основною проблемою населеного пункту, на  розв’язання якої спрямований проєкт це - не забезпечення дітей дошкільного віку села Вороняки та навколишніх сіл дошкільною освітою через відсутність закладу дошкільної освіти в селі.

Діти, що проживають в селі Підгороднє, позбавлені можливості дошкільної освіти на належному рівні, оскільки відсутній дитячий садок.

Діти, що проживають в селі Червоне, позбавлені можливості дошкільної освіти на належному рівні, оскільки відсутній дитячий садок.

Очікувані результати від реалізації проєкту

- діти отримають можливість для розвитку творчих здібностей та інтересів;

- формування умінь і навичок, необхідних для навчання в школі;

- виконання вимог базового компонента дошкільної освіти;

- забезпечення соціальної адаптації та готовності дитини продовжувати освіту;

Основні заходи проєкту

1. Поширення інформації про реалізацію проєкту шляхом проведення його презентації в громаді;

2. Залучення громади до реалізації проєкту;

3. Отримання дозволу на початок будівельних робіт;

4. Проведення будівництва та капітальних ремонтів згідно проєктно-кошторисної документації;

5. Закупівля необхідного інвентаря для дошкільного закладу та дошкільних підрозділів;

6. Введення об’єктів в експлуатацію.

7. Поширення інформації про загальні результати реалізації проєкту.

Період реалізації проєкту

2022 -2024 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

23 300,0

25 451,0

19 036,0

66 787,0

У тому числі Державний бюджет

       

Обласний бюджет

       

Місцевий бюджет

23 300,0

25 451,0

19 036,0

66 787,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада – орган місцевого самоврядування в Золочівському районі Львівської області. Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради – структурний підрозділ міської ради.

Підрядна організація.  

Інша інформація щодо технічного завдання (за

потреби)

 

№2.1.2.2.

 

Назва проєкту

Реконструкція дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» у с. Сасів

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.1.2. Створення оптимальної мережі закладів освіти

Мета та завдання проєкту

Мета:

Головною метою реалізації проєкту є покращення умов для оздоровлення і змістовного дозвілля дітей та учнівської молоді, створення сучасних побутових умов, збільшення кількості ліжко-місць, забезпечення державних гарантій щодо доступності до якісних послуг оздоровлення та відпочинку дітей шляхом проведення реконструкції дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» с Сасів.

 Завдання:

• створити умови для оздоровлення та відпочинку дітей громади;

• популяризувати здоровий спосіб життя серед учнівської молоді;

• підвищити інвестиційну привабливість регіону та забезпечення міжрегіонального партнерства;

• забезпечити участь громадян у вирішенні питань благоустрою району, підвищити рівень свідомості та відповідальності.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська ТГ

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Всі діти та учнівська молодь Золочівської громади та прилеглих громад

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

На сьогоднішній день у громаді відсутні достатні умови для забезпечення реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, розроблення і виконання відповідних регіональних програм збереження і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. У громаді наявний дитячий позаміський заклад відпочинку у с. Сасів, але він потребує покращення побутових умов, поліпшення матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення, виділення коштів з місцевих бюджетів на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки.

Очікувані результати від реалізації проєкту

-збільшення кількості дітей, охоплених організаційними формами відпочинку та оздоровлення;

-підвищення якості оздоровчих послуг;

-зміцнення матеріально-технічної бази;

-створення оптимальних умов для безпечного й ефективного фізичного, психологічного, соціального та морального розвитку дітей.

Основні заходи проєкту

На базі цього табору планується зробити багатофункціональний простір для відпочинку і підготовки спортсменів  різного рівня. Після завершення першої черги реконструкції, що передбачає спорудження 2-ох двоповерхових будиночків з душовими кімнатами, опаленням, реконструкцією зовнішніх мереж водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання та електропостачання передбачено будівництво шести відпочинкових будинків, збільшення потужності закладу на 160 ліжко-місць, створення сучасних умов відпочинку дітейу т. ч.з обмеженими фізичними можливостями. Також перспективою є наступні об’єкти: відкритий плавальний басейн, баскетбольна та волейбольна площадки, каруселі, батут,дитячі ігрові комплекси, тенісний корт, актовий зал, велисопедні бігові доріжки.

Період реалізації проєкту

2022-2025 роки

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

 

2 756,0

2 756,0

5 512,0

У тому числі Державний бюджет

       

Обласний бюджет

       

Місцевий бюджет

 

2 756,0

2 756,0

5 512,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада – орган місцевого самоврядування в Золочівському районі Львівської області. Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради – структурний підрозділ міської ради.

Підрядна організація

Інша інформація щодо технічного завдання (за

потреби)

 

№2.2.1.1.

Назва проекту

Капітальний ремонт КНП «Золочівська ЦРЛ» (лабораторія, хірургічне відділення, пологове відділення) та будівництво перехідної галереї

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проект

2.2.1. Покращення матеріально - технічної бази закладів медицини,

Мета та завдання проекту

Основною метою проекту є розширення діапазону лабораторних досліджень, покращення матеріально-технічної бази клініко-діагностичної лабораторії та якості аналізів, забезпечення зручності та швидкості переміщення пацієнтів лікарні між відділеннями, операційним блоком та реанімацією шляхом капітального ремонту приміщень та будівництва перехідної галереї.

Завданням проекту є:

-          Капітальний ремонт клініко-діагностичної лабораторії КНП «Золочівська ЦРЛ» (2022)

-          Реконструкція приміщень із влаштуванням перехідної галереї між головним та терапевтично-інфекційним корпусами КНП «Золочівська ЦРЛ» (2023)

-          Капітальний ремонт хірургічного відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» (2022)

-          Капітальний ремонт пологового відділення КНП «Золочівська ЦРЛ» (2023)

-          дотримання відповідного температурного режиму шляхом заміни труб та батарей на сучасні енергозберігаючі; проведення заміни сантехнічних та електротехнічних приладів в санвузлі, миєчній та лабораторних кімнатах на сучасне обладнання ( в т.ч. для підігріву води );

-          забезпечення безпечного перебування медичного персоналу  та пацієнтів у відділенні в частині пожежної  безпеки шляхом заміни електромережі та встановлення пожежної сигналізації;

-          заміна лабораторного та іншого медичного обладнання на сучасне (центрифуга – 4 шт, термостат, холодильники – 2 шт, лабораторні столи, крісла та ін.).

Територія, на яку проект

матиме вплив

Територія міста Золочева та Золочівської територіальної громади, а також жителі наближених територіальних громад (Зборівської, Поморянської, Бродівської, Підкамінської, Буської, Перемишлянської) з якими лікарі підписали декларації та мешканці України та інших держав, які подорожують територією району.

Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проекту

Пацієнти, які проживають в 67 населених пунктах Золочівської ТГ, загальною кількістю 49721 чоловік, та мешканці інших територіальних громад з якими лікарі підписали декларації та громадяни усієї України та інших держав, які потрапили в аварійні ситуації, подорожуючи автошляхом М 09 відтинок Тернопіль - Львів, (колишня H02).

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проект

- Клініко-діагностична лабораторія потребує ремонту та розширення діапазону лабораторних досліджень. Температурний режим у приміщеннях не відповідає нормам. Також потребує покращення дотримання протипожежних норм та загалом умови перебування працівників і відвідувачів.

- Медичний персонал стикається з труднощами при переміщенні пацієнтів в терапевтичне відділення, яке розміщене на ІІ поверсі окремо стоячої будівлі. При перенесенні хворих по території лікарні та сходовому маршу з приймального відділення в терапевтичне чи з терапевтичного в реанімацію, рентген лабораторію або операційний блок необхідно 4 санітари, також великі складності виникають під час опадів дощу або снігу.

Та самою головною проблемою є втрата часу при необхідності проведення негайних реанімаційних чи інших медичних заходів при лікуванні хворих.

- Хірургічне відділення потребує приведення температурного режиму у палатах та  допоміжних приміщеннях відділення до санітарно - гігієнічних норм, забезпечення перебування пацієнтів в комфортних умовах по 2-3 особи в палаті із санвузлом, забезпечення гарячою водою всіх кімнат гігієни, роздаткової та миєчних, забезпечення перебування пацієнтів та медперсоналу у відділенні у відповідності до пожежних правил та норм

- У пологовому відділенні необхідно забезпечити комфортне перебування пацієнтів шляхом проведення оздоблювальних робіт та заміни обладнання на сучасне.

Очікувані результати від реалізації проекту

-          розширення діапазону лабораторних досліджень на 20 %;

-          покращення якості лабораторних досліджень до 99,9%;

-          покращення комфортних та безпечних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу у хірургічному відділенні.

-          покращення комфортних та безпечних умов перебування пацієнтів та медичного персоналу у відділеннях лікарні, збільшення кількості пролікованих хворих на 15%.

Основні заходи проекту

-          І етап – виготовлення проектно - кошторисної документації  та проведення експертизи проекту;

-          ІІ етап - проведення процедури закупівлі через електронні торги;

-          ІІІ етап – підписання договорів на проведення робіт та здійснення технічного нагляду,

-          IVетап – проведення будівельних робіт: заміна дверних блоків, внутрішньої тепло- та електромережі, встановлення пожежної сигналізації, ремонт підлоги та оздоблювальні роботи, придбання та встановлення обладнання, опанування нових методів лабораторної діагностики;

-          V етап – оплата виконаних робіт; висвітлення інформації про результати проекту в масових та регіональних ЗМІ

Період реалізації проекту

2022-2023

Орієнтовний обсяг фінансування

2022

2023

2024

Всього

Всього

7 700,0

7 000,0

 

14 700,0

державний бюджет (ДФРР)

       

обласний бюджет

       

місцевий бюджет

7 700,0

7 000,0

 

14 700,0

інші джерела (зазначити)

       

Ключові учасники проекту

1. КНП «Золочівська центральна районна лікарня»;

2. Золочівська міська рада;

3. Львівська обласна рада;

4. Державний фонд регіонального розвитку;

5. Міжрайонний часопис «Наша українська справа».

інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

 

№2.2.1.2.

Назва проєкту

Оснащення КНП «Золочівська ЦРЛ» сучасним обладнанням та технікою

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

- 2.2.1. Покращення матеріально-технічної бази медицини.

Мета та завдання проєкту

Мета: підвищення рівня діагностики та покращення якості та доступності послуг з надання медичної допомоги населенню Золочівської та прилеглих територіальних громад шляхом придбання медичного обладнання для лабораторії КНП «Золочівська ЦРЛ»

Завдання: 

- Закупівля медичного обладнання для лабораторії КНП «Золочівська ЦРЛ»,

хірургічного апарату ендовенозної лазерної абляції та портативного УЗД апарату для хірургічного відділення, лапароскопічної стійки для оснащення хірургічного відділення, сучасного телекерованого рентген діагностичного комплексу на 3 робочих місця, дооснащення комунального некомерційного підприємства КНП «Золочівська центральна районна лікарня» комп’ютерним томографом, придбання системи ультразвукової діагностики експертного класу

- Придбання медичного транспорту для потреб КНП «Золочівська центральна районна лікарня»

- навчання медичного персоналу для роботи на новому обладнанні

Територія, на яку проект матиме вплив

Місто Золочів та Золочівська територіальна громада, а також наближені територіальні громади
(Зборівська, Поморянська, Бродівська, Підкамінська, Буська, Перемишлянська та Глинянська)

Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту

49243 мешканці Золочівської ТГ, жителі інших прилеглих територій, особи які подорожують територією району та проїжджають дорогою міжнародного значення М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська (близько 120 тис. осіб)

Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт

- Забезпечення надання спеціалізованої медичної допомоги пацієнтам згідно з сучасними вимогами, зокрема діагностики захворювань з використанням сучасних аналізаторів для проведення лабораторних обстежень в умовах центральної районної лікарні є надзвичайно важливим в умовах сьогодення.  

Використання наявного лабораторного обладнання в сучасних умовах не задовольняє медичний персонал нашого закладу, адже дуже багато лабораторних обстежень проводяться в ручну, що здовжує час отримання результатів. Наявне лабораторне обладнання в клініко-діагностичній лабораторії як правило застаріле, має вичерпаний ресурс, часто виходить з ладу, немає змоги підключити його для автоматичного введення результатів в інформаційну медичну систему, лаборантам це приходиться вводити в ручному режимі, що займає дуже багато часу.

- На сьогоднішній день при проведенні хірургічних втручань на судинах нижніх кінцівок в нашому закладі використовується класичний метод відкритим доступом до судин. Це травматичний та болючий метод, який створює косметичні проблеми у пацієнтів, адже залишаються рубці, здовжуються терміни перебування у закладі.

- На рівні медичного закладу оперативні втручання все ще проводяться із застосуванням традиційних методів відкритої хірургії та несучасного обладнання. Незадовільним і фінансово витратним залишається показник перебування хворого на хірургічному ліжку. Відсутність лапароскопічної стійки в хірургічному відділенні КНП «Золочівська ЦРЛ» призводить до відтоку пацієнтів в інші заклади, де наявна послуга малоінвазивної хірургії.

- Надання якісної медичної допомоги ускладнюється тим, що в частині рентгологічного обстеження  використовується застаріле, вкрай неефективне рентген діагностичне  обладнання, а саме, рентгенапарат                 TUR-L-7   1992 року випуску. Даний апарат вичерпав свої технічні ресурси,

В силу обставин, що склалися, сьогодні спеціалісти центральної районної лікарні змушені скеровувати пацієнтів до діагностичних відділень інших лікувальних  закладів, що затягує діагностичний процес, а інколи й взагалі, пацієнти  не дообстежуються та звертаються повторно з занедбаними захворюваннями.

- Наявне обладнання для проведення ультразвукової діагностики, а саме апарат ULTIMA PA 2013 року випуску, не забезпечує в повному об’ємі проведення діагностичних обстежень пацієнтам, які знаходяться на лікуванні в КНП «Золочівська ЦРЛ». Є необхідність одночасного проведення планових ультразвукових обстежень органів черевної порожнини, малого тазу, здійснення ЕХО-КГ, а також обстеження пацієнтів в ургентному стані. Для вирішення даної проблеми необхідно придбати ще один апарат УЗД експертного класу.

- На сьогоднішній день в КНП «Золочівська ЦРЛ» наявний лише один медичний автомобіль для транспортування лежачих хворих Газель 2016 року випуску. В зв’язку з відсутністю у закладі комп’ютерного томографа виникає необхідність транспортувати лежачих хворих для проведення даного обстеження в інші медичні установи області. Кількість лежачих пацієнтів, яким потрібно проводити КТ або МРТ обстеження, щоразу зростає і забезпечити їх вчасне транспортування одним автомобілем викликає труднощі.

Очікувані результати від реалізації проєкту

Очікувані результати реалізації проекту:

Максимальне скорочення отримання результатів лабораторних обстежень, збільшення достовірності результатів без втручання людського фактору, автоматичне введення результатів в медичну інформаційну систему

Сучасний рівень оперативного втручання забезпечить:

-          малотравматичність при використанні нового обладнання;

-          прекрасний огляд операційного поля портативним УЗД апаратом;

-          стерильність післяопераційної рани;

-          безболісність при використанні нового обладнання;

-          короткий післяопераційний період.

- підвищення рівня медичного обслуговування населення району;

- збільшення кількості та якості проведення оперативних втручань;

- скорочення часу перебування хворого у лікарні;

- зменшення фінансового навантаження на пацієнта;

Успішна реалізація проекту дасть змогу своєчасно та якісно проводити рентгендіагностику всіх органів та систем, можливість раннього виявлення захворювань, а також дозволить отримувати високо контрастні якісні зображення при будь-якому режимі на моніторі через 15 секунд після обстеження;

Впровадження проекту дасть змогу забезпечити раннє виявлення онкологічних патологій, покращить доступність, своєчасність та якість надання медичної допомоги населенню, збільшить тривалість життя мешканців

-          вчасне транспортування лежачих хворих для проведення діагностичних обстежень для своєчасного встановлення діагнозу;

транспортування лежачих пацієнтів в медичні установи області вищого рівня для госпіталізації.

Основні заходи проєкту

1. Проведення тендерної процедури закупівлі лабораторного обладнання;

2. Придбання  обладнання для лабораторії КНП «Золочівська ЦРЛ», а саме: автоматичний гематологічний аналізатор, аналізатор сечі, автоматичний аналізатор глюкози, автоматичний біохімічний аналізатор, аналізатор визначення газів крові, а також програмного забезпечення для лабораторної інформаційної системи;

- Закупівля хірургічного апарату ендовенозної лазерної абляції та портативного УЗД апарату для хірургічного відділення

- Придбання лапароскопічної стійки для оснащення хірургічного відділення

-  Придбання сучасного телекерованого рентген діагностичного комплексу на 3 робочих місця

- Дооснащення комунального некомерційного підприємства КНП «Золочівська центральна районна лікарня» комп’ютерним томографом

- Модернізація медичного обладнання - придбання системи ультразвукової діагностики експертного класу

- Придбання медичного транспорту для потреб КНП «Золочівська центральна районна лікарня»

- розробка та інтеграція нових функціоналів лабораторно-інформаційної системи з існуючою медично-інформаційною системою;

3. Встановлення та налаштування обладнання.

4. Навчання медичного персоналу.

5. Висвітлення позитивного досвіду реалізації проекту у ЗМІ.

Період реалізації проєкту

Реалізація проєкту проводиться протягом 2023 року.

Орієнтовний обсяг фінансування

2022

(тис. грн.)

2023

(тис. грн.)

2024

(тис. грн.)

Усього

(тис. грн.)

Всього

11 500,0

30 550,0

 

42 050,0

державний бюджет (ДФРР)

10 300,0

22 500,0

 

32 800,0

обласний бюджет

-

5 225,0

 

5 225,0

місцевий бюджет

1 200,0

2 825,0

 

4 025

інші джерела (зазначити)

-

-

-

 

Ключові учасники проекту

ДФРР, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Золочівська міська рада, часопис «Наша українська справа», 

КНП «Золочівська ЦРЛ»

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.2.2.1.

Назва проєкту

Модернізація наявної медичної-інформаційної системи КНП «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

- 2.2.2. Якісні та доступні медичні послуги.

Мета та завдання проєкту

Мета: покращення доступності та якості медичної допомоги мешканцям Золочівської громади та покращення ефективності роботи працівників шляхом закупівлі послуг з розробки нового функціоналу медичної інформаційної системи та сучасної комп’ютерної техніки

Завдання: 

1.       Розробка та інтеграція нових функціоналів з існуючою МІС.

2.       Закупівля комп’ютерної техніки, спеціалізованого програмного забезпечення та інформаційних табло.

3.       Навчання персоналу закладу навичкам роботи з новим програмним забезпеченням.

Територія, на яку проект матиме вплив

Місто Золочів та Золочівська територіальна громада, а також наближені територіальні громади
(Львівська, Зборівська, Поморянська, Бродівська, Підкамінська, Буська, Перемишлянська та Глинянська)

Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту

49243 мешканці Золочівської ТГ, жителі інших прилеглих територій, особи які подорожують територією району та проїжджають дорогою міжнародного значення М-09 Тернопіль-Львів-Рава Руська (близько 120 тис. осіб) та працівники КНП «Золочівська ЦРЛ»

Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт

Наявна МІС, яка функціонує в КНП «Золочівська ЦРЛ» не забезпечує в повному об’ємі організацію надання медичної допомоги пацієнтам, які її потребують. Наявні на сьогодні проблеми:

1.       Відсутність сформованої послуги запису пацієнтів на прийом до лікаря «Поліклініка без черг».

2.       Відсутність функціоналу, що об’єднує роботу різних структурних підрозділів закладу (бухгалтерський облік, карди, аптечний склад) в єдину інформаційну систему.

3.       Ускладнює роботу персоналу велика кількість паперового документообігу.

4.       Недоотримання коштів за проведене лікування пацієнтів через відсутність об’єднаного інформаційного функціоналу.

Очікувані результати від реалізації проєкту

-          створення нових функціоналів існуючої МІС (Доктор Елекс);

-          організація прийому пацієнтів «Поліклініка без черг»;

-          покращення ефективності роботи працівників лікарні;

-          збільшення фінансових надходжень за рахунок більш повного обліку наданих медичних послуг.

Основні заходи проєкту

1. Формулювання технічного завдання розробникам програмного забезпечення.

2. Проведення тендерних закупівель програмного забезпечення, комп’ютерної техніки та інформаційних табло.

3. Підключення та налаштування закупленого програмного забезпечення, інформаційних табло та комп’ютерної техніки.

4. Навчання персоналу який буде використовувати рограмне забезпечення.

Період реалізації проєкту

Реалізація проєкту проводиться протягом 2022 року.

 

2022

(тис. грн.)

2023

(тис. грн.)

2024

(тис. грн.)

Усього (тис. грн.)

Орієнтовний обсяг фінансування

1 300,0

-

-

1 300,0

державний бюджет (ДФРР)

-

-

 

-

обласний бюджет

250,00

-

 

250,00

місцевий бюджет

800,00

-

 

800,00

інші джерела (зазначити)

250,00

-

 

250,00

Ключові учасники проекту

Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада, Золочівська міська рада, часопис «Наша українська справа», КНП «Золочівська ЦРЛ», працівники МІС

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.2.3.1.

Назва проєкту

Ремонт приміщення та забезпечення обладнанням  Інклюзивно-ресурсного центру

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.2.3.Розвиток системи надання соціальних послуг.

Мета та завдання проєкту

Мета: забезпечити комфортне обслуговування дітей і молоді з особливими потребами шляхом проведення ремонтних робіт приміщення господарської будівлі ЗЗСО №4 ім. В.Вишиваного та обладнанням.

Завдання: 

4.       Підготовка тендерної документації а проведення публічних торгів.

5.       Проведення ремонтних робіт.

6.       Закупівля та встановлення нового обладнання.

Територія, на яку проект матиме вплив

Місто Золочів та Золочівська територіальна громада

Цільові групи проекту та кінцеві бенефіціари проєкту

Соціальні групи: діти, молодь  з особливими потребами, їх батьки та опікуни.

Опис проблеми на вирішення якої спрямований проєкт

В Золочівській ТГ діє Інклюзивно-Ресурсний Центр, який знаходиться в орендованому та пристосованому приміщенні, що є не рентабельно і не забезпечує відповідних умов для проведення корекційно-розвиткових занять дітей та молоді з особливими потребами.Оскільки, на даний час кількість осіб з особливими потребами збільшується, відповідне приміщення є необхідним.

Очікувані результати від реалізації проєкту

-          Виявлено вільне одноповерхове приміщення, яке не  використовується на території ЗЗСО №4 ім. В.Вишиваного.

-          Дане приміщення можна використати для розміщення ІРЦ, провівши ремонтні роботи.

-          Кошти, які виділяються на оренду приміщення в даний час, можна спрямувати на закупівлю обладнання для проведення розвитково-корекційних занять та розширення сфери послуг для осіб з особливими потребами і їх адаптації в суспільстві.

-          Покращення якості корекційних послуг та умов перебування у закладі дітей а молоді з особливими потребами.

Основні заходи проєкту

1.       Обстеження приміщення працівниками технічного підрозділу відділу з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради для розробки ПКД.

2.       Розробка ПКД.

3.       Виділення коштів з місцевого бюджету для виготовлення експертизи, ремонту приміщення під ІРЦ та придбання обладнання.

4.       Підготовка тендерної документації та проведення публічних закупівель.

5.       Проведення ремонтних робіт у приміщенні для ІРЦ.

6.       Закупівля та встановлення обладнання.

Період реалізації проєкту

Реалізація проєкту проводиться протягом 2022 року.

 

2022

(тис. грн.)

2023

(тис. грн.)

2024

(тис. грн.)

Усього (тис. грн.)

Орієнтовний обсяг фінансування

1 000,0

-

-

1 000,0

державний бюджет (ДФРР)

-

-

 

-

обласний бюджет

-

-

 

-

місцевий бюджет

800,00

-

 

800,00

інші джерела (зазначити)

200,00

-

 

200,00

Ключові учасники проекту

Золочівська міська рада, виконавчий комітет, Інклюзивно-ресурсний центр Золочівської міської ради

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

 

№2.3.1.1.

Назва проєкту

Оновлення матеріально-технічної та інформаційно-комп’ютерної бази закладів культури

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.3.1.

Осучаснення закладів культури

Мета та завдання проєкту

Мета: Підвищення якості надання культурних послуг шляхом покращення рівня матеріально-технічної та інформаційно-комп’ютерної бази.

Завдання:

- придбання сучасної аудіотехніки, освітлення сцени та музичних інструментів, комп’ютерної техніки, глядацьких крісел в концертні зали закладів культури.

- підключення до інтернет мережі з метою створення інтернет-центру та інформаційного центру в одному приміщені.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська ТГ

Цільові групи проєкту та кінцеву бенефіціари проєкту

Мешканці Золочівської ТГ (споживачі послуг з організації дозвілля). Працівники закладів культури.

Відділ з питань культури Золочівської міської ради.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Заклади культури - головні осередки, навколо яких існує культурне життя, особливо в сільській місцевості. Однак, з кожним роком загострюється проблема матеріально-технічного забезпечення закладів, а особливо відсутність інформаційно-комп’ютерної бази.  Відсутність сучасної аудіотехніки, освітлення сцени, музичних інструментів, комп’ютерної техніки та підключення до Internet мережі унеможливлює проведення культурно-мистецької роботи на якісному рівні, який би відповідав вимогам сучасності.

  Все це призводить до низького рівня залучення всіх вікових верств населення до культурно-мистецького життя в сільській місцевості.

Покращення інформаційно-комп’ютерної бази дозволить задовольняти інформаційні потреби, проводити навчання з комп’ютерної грамоти для людей старшого віку та вивчення окремих мобільних додатків для широкого загалу; певні послуги можуть надаватись на платній основі,

Очікувані результати від реалізації проєкту

1. Розширення можливостей закладів культури та функцій  формувань культурно-мистецького спрямування,  створення  Internet - центру та інформаційного центру.

2. Використовуючи вже набутий досвід організовувати та проводити культурно-мистецькі, розважальні заходи, ярмарки, фестивалі, конкурси, танцювальні молодіжні вечори відповідно до вимог сучасності.

3. Надання сучасних бібліотечних послуг та задоволення  інформаційних потреб; забезпечення використання Internet - ресурсів, проведення навчання щодо користування комп’ютером та мережею Internet; навчання з комп’ютерної грамоти для людей старшого віку та вивчення окремих мобільних додатків для широкого загалу.  

4. Надання певних послуг на платній основі.

Основні заходи проєкту

1. підготовка тендерної документації та організація процесу публічних закупівель.

2. Придбання комп’ютерної  техніки, сучасної аудіотехніки, освітлювальної техніки,  музичних інструментів, придбання глядацьких крісел в концертні зали.

3. Проведення Internet – мережі до закладів культури.

4. Проведення інструктажів для працівників закладів культури щодо користування новим обладнанням.

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

 

2022 рік

(тис. грн)

2023 рік

(тис. грн)

2024 рік

(тис. грн)

Усього

(тис. грн)

Орієнтовний обсяг фінансування

650,0

650,0

 

1 300,0

державний бюджет (ДФРР)

       

обласний бюджет

400,0

400,0

 

800,0

місцевий бюджет

150,0

150,0

 

300,0

інші джерела (спонсорські кошти, не фінансовий внесок)

100,0

100,0

 

200,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада.

ПП, фермерські господарства розташовані на території

Золочівської міської ради.

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.3.1.2.

Назва проєкту

Реконструкція закладів культури громади

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.3.1

Осучаснення закладів культури

Мета та завдання проєкту

Мета: Покращення якості та умов надання культурних послуг мешканцям громади шляхом проведення ремонтних робіт у комунальних закладах культури.

Завдання:

- Гідроізоляція фундаменту та улаштування відмостки  Палацу культури ім. І.Білозора м. Золочів.

- Капітальний ремонт сцени, концертного залу та фойє Палацу культури ім. І.Білозора

- Капітальний ремонт фасаду Золочівської мистецької школи з утепленням фасаду нового корпусу

- Реконструкція території, прилеглої до Народного дому в селі Ясенівці

- Реконструкція електромережі із встановленням системи протипожежної безпеки (сповіщувачі) та охоронної сигналізації в КЗ «Публічна бібліотека» м. Золочів

- Реконструкція центрального входу Палацу культури ім. І.Білозора з облаштуванням нових сходів із встановленням пандуса для відвідувачів з інвалідністю та впорядкування прилеглої території будівлі

- Реконструкція даху (влаштування шатрового даху) над частиною будівлі Народного дому с. Білий Камінь

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м. Золочів, с. Ясенівці, с. Білий Камінь, інші населені пункти Золочівської ТГ

Цільові групи проєкту та кінцеву бенефіціари проєкту

Громада м. Золочів та Золочівської територіальної громади.

 Мешканці села Ясенівці в кількості 1,684 тис. осіб

Громада с. Білий Камінь та прилеглих сіл старостинського округу.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

 Будівля «Палацу культури» у м. Золочів  зводилася в 70-х роках з використанням радянських технологій будівництва (тогочасних теплоізоляційних засобів та матеріалів). Будівля здана в експлуатацію в 1974 році та з того часу роботи щодо гідроізоляції фундаменту та улаштування відмостки навколо будівлі не проводились. Гідроізоляція фундаменту захистить фундамент від потрапляння вологи,  зупинить водопроникнення в підвальні приміщення тощо.  Улаштування відмостки дозволить відводити поверхневі і дощові води, які сьогодні просочується через фундамент в підвальні приміщення.

Сцена, концертний зал та фойє Палацу культури перебувають у незадовільному стані та потребують капітального ремонту.

Будівля Золочівської мистецької школи збудована в 30-х роках 19 століття. Приміщення триповерхове, з добудованим новим корпусом. Сьогодні стоїть питання проведення ремонтних робіт фасаду старого корпусу із збереження архітектурних елементів фасаду. А також утеплення фасаду нового корпусу, з метою забезпечення належного температурного режиму та економії бюджетних коштів на енергоносії.

На сьогоднішній день в селі Ясенівці функціонує Народний дім, загальною площею 50 м.кв разом із сценою. Це невелике приміщення для такого великого села. При Народному домі є багато гуртків: художнього слова, вокальні, хоровий, танцювальний, народні музики «Ясени», клуб за інтересами спортивного спрямування: теніс, шашки, шахи, волейбол, футбол. Є два колективи із званням «Народний» - це вокальний аматорський ансамбль «Любисток» і Народні музики «Ясени». Так, як приміщення маленьке, основні заходи проводяться на території біля Народного дому, якщо дозволяють погодні умови.

Публічна бібліотека м. Золочів знаходиться в приміщенні Палацу культури, дана будівля збудована і здана в експлуатацію в 1974 році з дотриманням радянських вимог протипожежної безпеки. Приміщення, читальні зали та книгосховища бібліотеки належать до об’єктів підвищеної пожежонебезпеки. Органи державного пожежного нагляду висувають вимоги постанов та приписів щодо недотримання протипожежних вимог стандартів, норм і правил в Публічній бібліотеці, де працює велика кількість людей і знаходиться багатотисячний бібліотечний фонд.

При будівництві будівлі Палацу культури м. Золочів в 70-х роках минулого століття будівельні норми та стандарти не враховували потреби людей з інвалідністю. На теперішній час сходи в будівлю зносилися і незручні для людей з інвалідністю, двері центрального входу в будівлю потребують заміни на енергозберігаючі. Навколишня територія викладена бетонними плитами, які потріскали  і розсунулись. Для надання сучасної привабливості та високого рівня зручностей для відвідувачів Палацу культури необхідно провести реконструкцію сходів та впорядкування прилеглої території .

Станом на сьогодні будівля Народного дому в с. Білий Камінь в незадовільному стані, оскільки частина даху протікає через відсутність шатрового даху. Особливо актуальним питання стає в осінній, зимовий та весняний періоди, коли дах протікає і це унеможливлює проведення репетицій, культурно-масових заходів та ін. заходів.

Очікувані результати від реалізації проєкту

1. Збереження фундаменту від зовнішніх вод, покращення технічного стану та продовження довговічності будівлі «Палацу культури» у м. Золочів.

2. Створення належних умов для проведення культурно-мистецьких заходів всіх рівнів та функціонування Палацу культури в більш якісному вигляді

3. Покращення енергоефективності будівлі Золочівської мистецької школи та зменшення споживання енергоресурсів, покращення умов перебування у навчальному закладі учнів, педагогічного персоналу та відвідувачів.

4. Покращення умов перебування відвідувачів на культурно-мистецьких та просвітницьких заходах, що проводяться Народним домом в селі Ясенівці.

5. Покращення стану протипожежної безпеки у Золочівській публічній бібліотеці.

6. Підвищення рівня доступності та зручності для відвідувачів з інвалідністю Палацу культури в м. Золочів, облаштування прилеглої території: заміна бетонних плит на тротуарну плитку, встановлення лавок для відпочинку відвідувачів Палацу культури та урни.

7. Влаштування шатрового даху та влаштування системи водовідведення у Народному домі с. Білий Камінь, покращення технічного стану будівлі та продовження довговічності будівлі

Основні заходи проєкту

1. Підготовка тендерної документації та проведення процедури публічних торгів.

2. Проведення ремонтно-будівельних робіт у будівлі «Палацу культури» у м. Золочів  :

- гідроізоляція фундаменту,

- утеплення підвальних приміщень;

- улаштування відмостки

- капітальний ремонт сцени, концертного залу та фойє.

3. Проведення ремонтно-будівельних робіт у будівлі Золочівської мистецької школи.

4. Проведення ремонтно-будівельних робіт щодо реконструкції території, прилеглої до Народного дому в селі Ясенівці.

5. Реконструкція електромережі в приміщеннях Публічної бібліотеки, встановлення системи протипожежної безпеки у книгосховищах та читальних залах, встановлення охоронної сигналізації в комп’ютерних залах та камер відеоспостереження.

6. Заміна вхідних дверей на енергозберігаючі, ремонт сходів, влаштування пандуса, вимостка сучасною тротуарною плиткою території, встановлення лавок та урн на прилеглій до Палацу культури території.

7. Заміна плоского даху на шатровий, влаштування системи водовідведення з даху Народного дому с. Білий Камінь

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

 

2022 рік

(тис.грн)

2023 рік

(тис.грн)

2024 рік

(тис.грн)

Усього

(тис.грн)

Орієнтовний обсяг фінансування

8 690,0

7740,0

-

16 430,0

державний бюджет (ДФРР)

5 500,0

5 000,0

-

10 500,0

обласний бюджет

690,0

650,0

 

1340,0

місцевий бюджет

1 700,0

1250,0

 

2 950,0

інші джерела (спонсорські кошти, нефінансовий внесок)

800,0

840,0

 

1640,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада.

Громада м. Золочів, с. Яенівці, с. Білий Камінь

Приватні підприємства розташовані на території м. Золочів.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.3.1.3.

Назва проєкту

Створення центрів культури і дозвілля у громаді

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.3.1

Осучаснення закладів культури

Мета та завдання проєкту

Мета: Покращення якості та доступності культурних послуг мешканцям та розширення їх спектру шляхом створення центрів культури і дозвілля у селах: Колтів, Ушня, Білий Камінь, Велика Вільшаниця, с. Червоне

Завдання:

1. Покращення матеріально-технічної бази:

2. Приєднання до ЦКД  будинків культури, які географічно близько розташовані.   

3. Поєднання функцій бібліотеки, клубу, початкової мистецької освіти, інтернет-центру та інформаційного центру в одному приміщені.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Старостинський округ з центром в с. Колтів та прилеглими селами Верхобуж, Руда - Колтівська, Хмелева, Опаки, Кругів.

Старостинський округ з селами Сасів, Ушня, Побіч.

Старостинський округ з центром в с. Білий Камінь та прилеглими селами Бужок, Розваж, Підлисся, Черемошня

Старостинський округ з центром в с. Велика Вільшаниця та прилеглими селами Новосілки, Митулин, Стінка.

Старостинський округ з центром в с. Червоне та прилеглим селом Княже.

Цільові групи проєкту та кінцеву бенефіціари проєкту

Громада сіл Колтів, Верхобуж, Руда - Колтівська, Хмелева, Опаки, Кругів, с. Білий Камінь та прилеглих сіл старостинського округу, с. Ушня та прилеглих сіл старостинського округу, с. Велика Вільшаниця, Новосілки, Митулин, Стінка, с. Червоне та Княже.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Існуючі на сьогодні заклади культури у громаді працюють не достатньо ефективно через відсутність  належної матеріально-технічної бази закладів; недостатнє залучення всіх вікових категорій населення в сільській місцевості до культурно-мистецького життя та розвитку; відсутність опалення, що унеможливлює проведення концертних виступів, культурно-мистецьких заходів та ін. заходів в осінньо-зимовий період.

Існує потреба охоплення всіх вікових верств населення, створення належних умов та розширення функції закладу культури. Станом на сьогодні з бюджету ТГ йдуть значні кошти на утримання закладів культури при цьому одна людина (завідувач закладу культури) не в змозі  залучити всі вікові категорії населення в селі до культурно-мистецького життя та розвитку; через відсутність належної матеріально-технічної бази  закладів спостерігається неефективність роботи закладів культури.

Очікувані результати від реалізації проєкту

1. Оптимізація бюджетних витрат та підвищення ефективності діяльності закладу культури;

2. Покращення енергоефективності будівлі та скорочення витрат на утримання закладу;

2. Поєднання функцій бібліотеки, клубу, початкової мистецької освіти, інтернет-центру та інформаційного центру в одному приміщені, об’єднання сільських клубів, які близько розташовані один від одного.

3. Покращення рівня організації та проведення культурно-мистецьких та розважальних заходів, ярмарок, фестивалів, конкурсів, танцювальних молодіжних вечорів; надання сучасних бібліотечних послуг, проведення навчання щодо користування комп’ютером та мережею Інтернет, навчання з комп’ютерної грамоти для людей старшого віку та вивчення окремих мобільних додатків для широкого загалу; проведення різноманітної гурткової роботи, організація спортивних змагань та активного дозвілля населення. 

4. Певні послуги ЦКД можуть надаватись на платній основі, їх перелік та вартість на початку кожного року затверджуватиметься виконавчим комітетом Золочівської міської ради.

Основні заходи проєкту

1.       Розробка тендерної документації та проведення публічних торгів.

2.       Розробка та затвердження проектно-кошторисної документації.

3.       Встановлення опалення в приміщеннях закладів.

4.       Капітальний ремонт концертних залів, сцен, інших приміщень.

5.       Придбання глядацьких крісел, комп’ютерної техніки, музично-акустичної апаратури, освітлювальної техніки,  музичних інструментів.

6.       Підвищення кваліфікації працівників закладів культури.

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

 

2022 рік

(тис. грн)

2023 рік

(тис. грн)

20(тис. грн)24 рік

Усього

(тис. грн)

Орієнтовний обсяг фінансування

4 070,0

4 360,0

-

8 430,0

державний бюджет (ДФРР)

1 500,0

1 500,0

-

3 000,0

обласний бюджет

970,0

1 050,0

-

2 020,0

місцевий бюджет

940,0

1 150,0

-

2 090,0

інші джерела (спонсорські кошти, не фінансовий внесок)

660,0

660,0

-

1 320,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада.

Громади старостинських округів.

Приватні підприємці, фермерські господарства розташовані на території старостинських округів

ГО «Родинне Дерево».

Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.3.2.1.

Назва проєкту

Проведення щорічного фестивалю «Світло Маркіяна» з метою вшанування пам’яті М.Шашкевича

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.3.2

Підтримка культурного потенціалу громади

Мета та завдання проєкту

Мета: Розвиток культурного потенціалу громади шляхом організації проведення щорічного фестивалю «Свіло Маркіяна»

Завдання:

1. Створення локації фестивалю «Світло Маркіяна» на території громади для проведення культурно-мистецьких заходів з метою збереження, розвитку та популяризації культурно-мистецького потенціалу, представлення та популяризації народних традицій і духовності;

2. Формування національної свідомості, любові до культурних та історичних цінностей.

3. Сприяння розвитку туристичних маршрутів Білокамінського округу.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

с. Білий Камінь, с. Підлисся Біла гора, с. Гавареччина 

Цільові групи проєкту та кінцеву бенефіціари проєкту

Громада Золочівської міської ради.

Відділ з питань культури Золочівської міської ради.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Село Підлисся – батьківщина Маркіяна Шашкевича, письменника, поета, зачинателя нової української літератури в Галичині, священик УГКЦ, культурно-громадський діяч, речник відродження західноукраїнських земель. В селі Підлисся розташована музей-садиба М. Шашкевича.

Щорічно в першу неділю серпня на Білій Горі в с. Підлисся з метою вшанування пам'яті Маркіяна Шашкевича відбувається літературно-мистецьке свято «Світло Маркіяна», яке розпочинається Архієрейською Божественною Літургією. Присутні долучаються до панахиди на могилі учасникам національно-визвольних змагань за волю України. Активну участь у заходах беруть громадськість, культурні та громадські діячі, духівництво, представники влади.

Після молитви розпочинається урочисте відкриття літературно-мистецького свята. 

 Біла Гора відноситься до заповідної зони Національного природного парку «Північне Поділля».

З метою збереження природного парку пропонується створення локації на проведення фестивалю «Світло Маркіяна» у с. Білий Камінь.

Очікувані результати від реалізації проєкту

1. Презентація та популяризація культурно-мистецького потенціалу Золочівщини із залученням в програму фестивалю учасників з інших областей України, районів, за кордону.

2. Активізація культурного життя у сільській місцевості.

3. Розвиток інфраструктури населеного пункту та громади в цілому, туристична привабливість.

Основні заходи проєкту

1. Облаштування території для організації та проведення фестивалю.

2. Розробка туристичних маршрутів.

3.  Придбання обладнання і технічне оснащення для проведення фестивалю.

4. Облаштування малими об’єктами обслуговування, встановлення туристичних знаків, інформаційних щитів і покажчиків.

5. Забезпечення виконання санітарно-технічних та екологічних норм.

6. Розробка, видання та поширення інформаційно-поліграфічної продукції (буклети, путівники тощо).

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

 

2022

(тис. грн)

2023

(тис. грн)

2024

(тис. грн)

Усього

(тис. грн)

Орієнтовний обсяг фінансування

920,0

850,0

 

1770,0

державний бюджет (ДФРР)

       

обласний бюджет

500,0

500,0

 

1000,0

місцевий бюджет

220,0

250,0

 

470,0

інші джерела (спонсорські кошти, не фінансовий внесок)

200,0

100,0

 

300,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада.

Громада Золочівської ТГ.

Приватні підприємства розташовані на території сіл Білий Камінь, Черемошня, Розваж, Бужок, Підлисся.

Відділ з питань культури Золочівської міської ради.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

Назва проєкту

Створення Центру Народного гончарства та зеленого туризму в селі  Гавареччина.

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.3.2

Підтримка культурного потенціалу громади

Мета та завдання проєкту

Мета: Підтримка та популяризація культурного потенціалу громади шляхом створення діючої навчальної гончарської майстерні та створення умов для функціонування музею гаварецької чорнодимленої кераміки.

Завдання:

1.       Створення навчальної гончарської майстерні з усіма необхідними компонентами виробничого процесу для проведення майстер-класів, навчальних практик, виставок, оглядів;

2.       Функціонування музею гаварецької чорнодимленої кераміки на основі збирання і збереження традиційного мистецтва села Гавареччина;

3.       Створення більш привабливої території із залученням інвестицій, відкриття міні-готелю для туристів та центр-офіс зеленого туризму.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

с. Гавареччина старостинського округу з центром в с. Білий Камінь та прилеглими селами Бужок, Розваж, Підлисся, Черемошня.

Цільові групи проєкту та кінцеву бенефіціари проєкту

Громада сіл Гавареччина, Білий Камінь, Підлисся, Черемошня, Бужок, Розваж.

Працівники Центру гончарства та зеленого туризму с. Гавареччина.

Відділ з питань культури Золочівської міської ради.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Село Гавареччина розташоване на півночі Золочівської територіальної громади. Населений пункт належить до Білокамінського старостинського округу. У селі Гавареччина на дідівських гончарних кругах з покоління у покоління передається мистецтво випалювання гаварецької чорнодимленої кераміки, відомої в усьому світі. У 1984 році гаварецька кераміка була представлена на Міжнародній виставці кераміки в італійській Фаєнці. Роботи заслуженого майстра народної творчості України Дмитра Вислинського здобули золоту медаль та диплом, а світлина одного з його вазонів увійшла до каталогу найкращих витворів керамічного мистецтва Європи.                            

На початку XXI століття в селі працювали лише троє гончарів, які перейняли секрети гончарського ремесла у своїх батьків.  Станом на сьогоднішній день у селі займаються випаленням кераміки  Володимир Сушанський, Володимир Гарбузинський, Михайло Гавришків, Іван Луковський та брати Євген і Богдан Бакусевичі.

За часів Австрії місцеві мешканці побудували школу, яка  на даний час не функціонує. Незадіяне приміщення належить до комунальної власності Золочівської міської ради і знаходиться на балансі відділу з питань культури Золочівської міської ради.

Створення Центру Народного гончарства та зеленого туризму на базі існуючої недіючої школи за участю громадськості дасть можливість:

1. створити показову діючу навчальну гончарську майстерню з усіма необхідними компонентами виробничого процесу для проведення майстер-класів, навчальних практик, виставок, оглядів;

2. в приміщенні планується створення музею гаварецької кераміки на основі збирання і збереження традиційного мистецтва села Гавареччина;

3. створення міні-готелю для туристів, центр-офіс зеленого туризму.

Очікувані результати від реалізації проєкту

1. Збереження традиції випалу чорнодимленої кераміки, передати вміння нащадкам.

2. Розвиток інфраструктури населеного пункту та громади в цілому.

3. Розвиток туризму - туристичних маршрутів: відвідини села Гавареччина; похід до історичної неповторної у своїй конструкції криниці, глибина якої сягає 54 метри; відвідини музею-криївки вояків ОУН-УПА; похід до меморіального музею-садиби Будителя української нації Маркіяна Шашкевича уродженця  с. Підлисся та на Білу Гору, де встановлено пам’ятник-хрест висотою 25 метрів у 1911р. до 100-річчя від дня народження М.Шашкевича.

Основні заходи проєкту

1. Розробка тендерної документації та проведення процедури публічних закупівель.

2. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень: улаштування покриттів з керамічних плиток площею 108,27 мта з ламінату 16,4 м2; поліпшення штукатурення стін 281,5 м2; улаштування підшивки горизонтальних поверхонь 122,85 м2; фарбування стін 286 м2; фарбування стель 122,5 м2;  мурування та облицювання кахлями печей і груб 16,02 м2; прокладення проводів електропроводки 247 м, встановлення міжкімнатних дверей та інші роботи, що дасть змогу упорядити приміщення.

3. Придбання столів і крісел, виставкові стелажі, світильники для освітлення стелажів з виробами, меблі для проведення майстер-класів тощо.

. Придбання проектора, екрана, комп’ютерної техніки тощо.

Період реалізації проєкту

2022-2023 роки

 

2022 рік

(тис. грн)

2023 рік

(тис. грн)

2024 рік

(тис. грн)

Усього

(тис. грн)

Орієнтовний обсяг фінансування

920,0

850,0

-

1 770,0

державний бюджет (ДФРР)

   

-

 

обласний бюджет

500,0

500,0

-

1 000,0

місцевий бюджет

220,0

250,0

-

470,0

інші джерела (спонсорські кошти, не фінансовий внесок)

200,0

100,0

-

300,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада.

Громада Золочівської ТГ.

Приватні підприємства розташовані на території сіл Білий Камінь, Черемошня, Розваж, Бужок, Підлисся.

Відділ з питань культури Золочівської міської ради.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.4.1.1.

Назва проєкту

Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика в селі Ясенівці

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.4.1. Забезпечення доступу до спортивної інфраструктури

Мета проєкту

Мета: Створення умов для занять спортом мешканцям села Ясенівці та прилеглих населених пунктів шляхом будівництва багатофункціонального спортивного майданчика.

Завдання:

1.       Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика.

2.       Залучення жителів старостинського округу до фізичної культури і спорту через організацію спортивних змагань і турнірів

3.       Поліпшення умов для занять спортом та популяризація здорового способу життя.

4.       Організація дозвілля дітей та молоді.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Село Ясенівці, Бонишин і Залісся Золочівського району Львівської області

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Проєкт розрахований на дітей, підлітків та молодь старостинського округу в кількості 400 осіб та аматорські і професійні спортивні команди

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

У старостинському окрузі, який включає у себе три села з населенням у 2071 осіб (в тому числі діти до 18 років 418 осіб), слабо розвинена спортивна інфраструктура. Функціонує один тренажерний майданчик, шкільний стадіон та власноруч створена волейбольна пощадка. Наявні спортивні обєкти не відповідають потребам громади, що гальмує фізичний розвиток її молодого покоління. Наявна спортивна інфраструктура не підлаштована під можливості дітей з особливими фізичними потребами, відповідно ця категорія дітей не має місце для власного фізичного розвитку.

Очікувані результати від реалізації проєкту

1.       Створені умови для фізичного розвитку і занять спортом мешканців Ясенівського старостинського округу.

2.       Популяризація здорового способу життя.

3.       Профілактика девіантної поведінки серед підлітків та молоді округу.

Основні заходи проєкту

Відведення території для будівництва спортивного об’єкту.

Підготовка тендерної документації та проведення тендеру.

 Будівництво та облаштування майданчика (42х22 м), обхідних доріжок); монтаж огорож та освітлення навколо майданчика.

Організація спортивних заходів з використанням майданчика.

Період реалізації проєкту

Червень - срепень 2022 року

Орієнтований обсяг фінансування

2022

(тис. грн.)

2023

(тис. грн.)

2024

(тис. грн.)

Уього

(тис. грн.)

Всього,

1000,0

-

-

1000,0

У тому числі Державний бюджет

700,0

-

-

700,0

Обласний бюджет

-

-

-

-

Місцевий бюджет

300,0

-

--

300,0

Ключові учасники проєкту

Проєктна організація, Золочівська міська рада, підрядна організація

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№2.4.2.1.

Назва проєкту

Реконструкція басейну ОЗ ЗСО І-ІІІ ступеня № 2 по вул.В.Івасюка, 14 в м.Золочеві та басейну ОЗ Сасівський НВК ЗОШ І-ІІІ ст. в селі Сасів

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.4.2. Підтримка масової фізкультури та спорту

Мета та завдання проєкту

Мета: Підтримка масової фізкультури та спорту, удосконалення спортивної діяльності та популяризація здорового способу життя, створення комфортних умов для розвитку здібностей дитини, шляхом проведення робіт по реконструкції басейнів.

 Завдання:

1.       Забезпечити спортивною інфраструктурою громаду.

2.       Налагодити стабільне функціонування двох басейнів у громаді;

3.       Популяризувати здоровий спосіб життя серед населення.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

м.Золочів та всі інші населені пункти Золочівської громади, село Сасів та прилеглі населені пункти.

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

1091 учнів Золочівського ЗЗСО №2, 18 учнів філій Городилівської і Заліської початкових шкіл, учні інших закладів міста, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал, батьки.

Органи місцевого самоврядування,

комунальні підприємства, суб’єкти господарювання, діяльність яких пов’язана з наданням послух у сфері спорту та туризму.

160 учнів та 25 дітей дошкільного закладу Сасівського ЗЗСО,  44 учні філій Ушнянської, Опаківської Верхобузької та Руди-Колтівської закладів, діти-сироти та напівсироти дитячого будинку «Рідний Дім», педагогічні працівники, вихователі та обслуговуючий персонал, батьки.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

На сьогоднішній день у громаді не функціонує жоден басейн, хоча залишились приміщення басейнів, у яких можна здійснити реконструкцію і знову надавати мешканцям послуги.

Заняття із плавання дуже корисні для всіх вікових груп людей, у тому числі і для дітей, адже у них продовжує розвиватися опорно-руховий апарат. Відновлення функціонування басейнів дозволить популяризувати серед мешканців громади здоровий спосіб життя, налагодити профілактику захворювань опорно-рухового апарату та покращити загальний рівень здоров’я учнів та молоді.

Очікувані результати від реалізації проєкту

·         успішний здоровий розвиток дітей громади;

·         розвиток різноманітних видів водного спорту серед населення;

·         покращення рівня спортивних показників та досягнень;

·         задоволення потреб населення в отриманні якісних послуг;

·         створення умов для стабільного партнерства та механізмів взаємодії у виробленні ефективних програм оздоровлення, реабілітації хворих дітей.

Основні заходи проєкту

- Підготовка тендерної документації та відбір підрядника;

- Підготовка проектно-кошторисної документації;

- Реконструкція об’єкту основного призначення;

- Реконструкція об’єкту енергетичного господарства;

- Облаштування зовнішніх мереж і споруд водопостачання, каналізації, теплопостачання та газопостачання;

- Здійснення систематичного контролю за функціонуванням спортивного плавального басейну, дотриманням санітарно-гігієнічних та протипожежних норм при експлуатації об’єкту.

Період реалізації проєкту

2022-2024 рік

 

2022 рік (тис. грн)

2023 рік

(тис. грн)

2024 рік

(тис. грн)

Усього

(тис. грн)

Орієнтовний обсяг фінансування

20 000,0

15 400,0

34 245,2

69 645,2

Державний бюджет

       

Обласний бюджет

       

Місцевий бюджет

20 000,0

15 400,0

34 245,2

69 645,2

Інші джерела

       

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада. Відділ з питань освіти, молоді і спорту Золочівської міської ради – структурний підрозділ міської ради.

Підрядна організація, ЗМІ які забезпечать інформаційний супровід та висвітлення реалізації проєкту в суспільно-політичному часописі

Інша інформація щодо технічного завдання (за

потреби)

 

№2.5.1.1.

Назва проєкту

Забезпечення системи надання якісних адміністративних послуг у Золочівській міській територіальній громаді

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.5.1. Удосконалення системи управління громадою

Мета проєкту

Мета: Підвищення якості та доступності надання адміністративних послуг суб’єктам підприємницької діяльності і мешканцям громади шляхом технічного оснащення ЦНАПу із запровадженням електронних інформаційних систем

Завдання проєкту

1.       Сприяти ефективному розвитку мікро- та малих суб’єктів господарювання шляхом надання адміністративних послуг, зокрема в електронному варіанті.

2.       Забезпечити доступність публічних послуг на місцевому рівні

3.       Сприяти забезпеченню ЦНАПу  офісним обладнанням, комп’ютерною та оргтехнікою, сучасним програмним забезпеченням, меблями; облаштування електронної черги.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська та Поморянська ТГ

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Проект поширюється на жителів м. Золочева та Золочівської громади, а також  інших територіальних громад із кількістю населення менше 10 тисяч населення

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Надання якісних адміністративних послуг, наближення їх до мешканців громади та створення прозорої та сервісноорієнтованої системи надання адміністративних послуг є основною метою органу місцевого самоврядування. Основною проблемою Золочівської міської територіальної громади  є відсутність умов для надання якісних адміністративних послуг мешканцям громади. У громаді, де з 01.01.2022 року буде створено ЦНАП існують обмеження щодо надання різних видів адміністративних послуг, технічна оснащеність ЦНАП недостатня, що в свою чергу в перспективі створить черги і унеможливить якісне обслуговування населення. Для забезпечення належних умов праці та комфортного отримання  наданих послуг мешканцям громади необхідно провести капітальний ремонт приміщення.

Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні)

Кількісні:

1. Створення 15 робочих місць.

2. Організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами надання адміністративних послуг;

3. Зменшення часу для оформлення вхідних та вихідних документів;

4. Впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат документів;

5. Скорочення термінів надання послуг.

Якісні:

1. Близькість розташування  до населених пунктів громади;

2. Зручність  надавати максимум послуг громадянам у одному місці;

3. Відкритості та прозорості під час надання адміністративних послуг;

4. Створити комфортні умови очікування та заповнення документів;

5. Спрощення процедур отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

6. Підвищення рівня поінформованості суб’єктів звернень про порядок надання адміністративних послуг.

Основні заходи проєкту

§ Капітальний ремонт ЦНАП;

§ придбання обладнання для новостворених робочих місць у ЦНАП;

§  облаштування електронного запису та запису онлайн, голосового оповіщення, електронного інформаційного табло, залів для очікування, безбар’єрного простору для доступу осіб з особливими потребами;

§ впровадження політики відкритих даних в територіальній громаді.

Період реалізації проєкту

2022 рік

у тому числі

2022

(тис. грн)

2023

(тис. грн)

2024

(тис. грн)

Усього

(тис. грн)

Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн

1 080,0

   

1 080,0

§  державний бюджет (ДФРР)

-

-

   

§  обласний бюджет

-

-

   

§  місцевий бюджет

-

-

   

§  інші джерела:

-  (Програма USAID «ГОВЕРЛА»)

- спонсори

900,0

180,0

   

900,0

180,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада

Програма USAID «ГОВЕРЛА»

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

  Проєкт внесений у перелік проєктів Програми USAID «ГОВЕРЛА»

№2.5.2.2.

Назва проєкту

 Запровадження програми «Бюджет громадських ініціатив»

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

2.5.2. Активізація мешканців та їх ширше залучення до життя громади

Мета та завдання проєкту

Мета:  Залучення мешканців до вирішення проблем громади та активізація громадянського суспільства шляхом організації та проведення програми «Бюджет участі».

Завдання проєкту:

1.      Розробка та затвердження програми «Бюджет участі»

2.      Активізація діяльності місцевих громадських організацій на вирішення нагальних проблем громади.

3.      Визначення актуальних потреб жителів громади та реагування на них

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

49721 жителів громади

Міська рада

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Конкурс проєктів громадських організацій – це один з видів партисипавного бюджетування, у якому розподільником коштів є не орган місцевого самоврядування, а власне громадяни.

 Особливістю конкурсу проєктів громадських організацій є ще й те, що виконавцями будуть представники команд-переможців.

Відповідно реалізовується максимальна долученість громадян до реалізації змін у громаді та забезпечить сталість результатів

проєктів.

На сьогодні у громаді бюджет участі не функціонує.

Очікувані результати від реалізації проєкту

• Сформовано фонд конкурсу «Громадський бюджет» – 100 тисяч гривень.

• Вирішено нагальні проблеми громади за активної участі громадськості.

Основні заходи проєкту

Проєктом передбачається:

1.       Розробка та затвердження програми «Бюджет участі».

2.       Формування фонду конкурсу з бюджету громади.

3.       Оголошення щорічного конкурсу проєктів «Громадський бюджет».

4.       Підбиття підсумків конкурсу, фінансування проектів переможців.

5.       Реалізація проєктів.

Період реалізації проєкту

2022 рік і далі

 

2022 рік

(тис. грн)

2023 рік

(тис. грн)

2024 рік

(тис. грн)

Усього

(тис. грн)

Орієнтовний обсяг фінансування

100,0

100,0

100,0

300,0

Державний бюджет

       

Обласний бюджет

       

Місцевий бюджет

100,0

100,0

100,0

300,0

Інші джерела

       

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, громадські ініціативи та жителі громади

Інша інформація щодо технічного завдання (за

потреби)

 


 

Стратегічна ціль 3. Сучасна інфраструктура, комфортна і безпечна громада

 

№3.1.1.1.

Назва проєкту

Виготовлення генерального плану села Грабово Золочівського району Львівської області

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

3.1.1 Оновлення та виготовлення планувальних, містобудівних документів

Мета проєкту

Створення передумов для подальшого економічного та соціального розвитку населеного пункту.

Завдання проєкту

Виготовлення генерального плану села Грабово, як основного виду містобудівної документації на місцевому рівні, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови території, створення сприятливих умов для інвесторів.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Населений пункт Грабово та прилеглі території Золочівської територіальної громади

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Цільовою групою проєкту є мешканці села Грабово, а також представники мікро- та малого бізнесу, у тому числі молодь

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

На сьогодні відсутній генеральний план села Грабово, який би відповідав вимогам законодавства. Розроблення генерального плану села Грабово визначить потреби в територіях для забудови та іншого використання; потреби у зміні меж населеного пункту, черговість і пріоритетність забудови та іншого використання територій; межі функціональних зон, пріоритетні та допустимі види використання та забудови територій, сприятиме залученню інвестицій.

Очікувані результати від реалізації проєкту

-Забезпечення населеного пункту  Золочівської територіальної громади придатною для користування містобудівною документацією, яка забезпечуватиме збалансований розвиток, забудову та інше використання територій населеного пункту; 

-Забезпечення  виконання положень законодавства у сфері містобудування при вирішенні питань забудови, реконструкції та комплексного благоустрою територій населеного пункту відповідно до детальних планів територій;

- Забезпечення топографічною зйомкою населеного пункту та окремих територій у державній геодезичній системі координат УСК-2000 і єдиній системі класифікації та кодування об'єктів будівництва для формування баз даних містобудівного кадастру.

- Залучення інвестицій у розвиток населеного пункту.

Основні заходи проєкту

-          - Визначення в установленому законом порядку розробника генерального плану села Грабово, підписання угоди та завдання на розроблення проєкту генерального плану;

·         - Виготовлення топографічної зйомки території села Грабово та прилеглої території;

-                 Повідомлення громадськості через засоби масової інформації про початок розроблення генерального плану;

·      - Розроблення проєкту генерального плану села Грабово (з розділом інженерно-технічних заходів цивільного захисту) і плану зонування території;

·      - Проведення громадських слухань щодо погодження проєкту генерального плану села і плану зонування території;

·      - Подання проєкту генерального плану села Грабово на розгляд архітектурно-містобудівної ради;

·      - Затвердження генерального плану села Грабово на сесійному засіданні  Золочівської міської ради.

Період реалізації проєкту

2022 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

(тис. грн)

2023

(тис. грн)

2024

(тис. грн)

Всього

(тис. грн)

Всього

150,0

   

150,0

У тому числі Державний бюджет

   

Обласний бюджет

90,0

   

90,0

Місцевий бюджет

60,0

   

60,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

Проєкт реалізується з Регіональною програмою розвитку містобудівного кадастру та просторового планування

на 2021 – 2025 роки у Львівській області

№3.1.1.2.

Назва проєкту

Виготовлення детального плану території з метою проведення реконструкції дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» в урочищі «Біля Демчука», 1 біля села Сасів Золочівського району Львівської області

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

3.1.1 Оновлення та виготовлення планувальних, містобудівних документів

Мета проєкту

Мета:  Створення умов для відновлення функціонування дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл»,  та створення передумов для покращення екологічної ситуації шляхом виготовлення детальних планів території.

Завдання проєкту

1.       Визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації території, призначених для комплексної забудови чи реконструкції.

2.       Виготовлення та затвердження детальних планів території.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська ТГ

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Діти усіх категорій Золочівської територіальної громади, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада та інвестори.

Мешканці Золочівської територіальної громади, потенційні інвестори.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

На сьогодні існуючий дитячий заклад відпочинку «Сокіл» не функціонує. Для відновлення його роботи необхідно провести ремонтно-будівельні роботи.

Виготовлення детального плану території з метою проведення реконструкції дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» забезпечить подальше відновлення функціонування даного закладу, а саме відпочинку та оздоровлення дітей в усі пори року. Наступним етапом реалізації проєкту стане фінансування ремонтно-будівельних робіт спонсором.

Перед Золочівською громадою гострим питанням є поводження з твердими побутовими відходами. Існуюче сміттєзвалище майже повністю заповнене. Вирішенням питання може стати будівництво заводу з переробки твердих побутових відходів. Громада фінансово не змозі за кошти місцевого бюджету побудувати такий завод, тому необхідно шукати інвестора. Для залучення такого інвестора необхідно виготовити детальний план території.

Очікувані результати від реалізації проєкту

-  Реалізація даного проєкту  сприятиме здійсненню спеціальних заходів соціального, виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей, що здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку відповідно  до
державних  соціальних  стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

- Покращення екологічного стану території, створення нових робочих місць, дохід у бюджет Золочівської територіальної громади.

Основні заходи проєкту

-          - Визначення в установленому законом порядку розробника детального плану території з метою проведення реконструкції дитячого позаміського закладу відпочинку «Сокіл» в урочищі «Біля Демчука», 1 біля села Сасів Золочівського району Львівської області та для будівництва заводу переробки побутових відходів до складу якого входить біогазова електрична станція (БГЕС) біля села Ясенівці

·         - Виготовлення топографічної зйомки;

-                 Повідомлення громадськості через засоби масової інформації про початок розроблення детальних планів території;

·      - Розроблення проєктів детальних планів території;

·      - Проведення громадських слухань щодо погодження проєктів даних детальних планів території;

·      - Подання проєктів детальних планів території на розгляд архітектурно-містобудівної ради;

·      - Затвердження даних детальних планів території на сесійному засіданні  Золочівської міської ради.

Період реалізації проєкту

2022 рік

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

(тис. грн)

2023

(тис. грн)

2024

(тис. грн)

Всього

(тис. грн)

Всього

350,0

   

350,0

У тому числі Державний бюджет

   

Обласний бюджет

190,0

   

190,0

Місцевий бюджет

160,0

   

160,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської ОДА

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

Проєкт реалізується з Регіональною програмою розвитку містобудівного кадастру та просторового планування

на 2021 – 2025 роки у Львівській області

№3.1.2.1.

Назва проєкту

Будівництво зовнішніх мереж дощової каналізації в селах Ясенівці, Вороняки, Червоне

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

3.1.2.Будівництво та відновлення інженерної інфраструктури

 

Мета проєкту

Захист території від підтоплення та затоплення шляхом будівництва зовнішніх мереж дощової каналізації у селах Ясенівці, Вороняки, Червоне

Завдання проєкту

1.       Будівництво централізованої системи водовідведення - важливого об’єкту інженерної інфраструктури.

2.       Забезпечення безперебійного та безаварійного водовідведення дощових вод, ліквідація руйнування дорожньо-транспортних шляхів.

3.       Покращення санітарно – епідеміологічної ситуації на території впровадження проєкту.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Села Ясенівці, Вороняки, Червоне

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Мешканці сіл Ясенівці в кількості 1,670 тис. осіб (484 приватних садиб); Вороняки в кількості 2,958 тис. осіб (434 приватних садиб); Червоне в кількості 1,540 тис. осіб (358 приватних садиб)

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Села Ясенівці, Вороняки, Червоне розташовані  таким  чином, що 70% житлової  забудови знаходяться на гористій місцевості. Дощові, талі і грунтові води, які беруть початок з пагорбів, в більшій мірі течуть по автотранспортних шляхах, а лише незначна їх частина - по ровах обабіч вулиць. Через відсутність в деяких місцях ровів, їх обсипання та замулення, декілька разів в рік руйнується щебенево-гравійне покриття автодоріг та вібувається підтоплення і затоплення присадибних ділянок.  

Основні заходи проєкту

1.       Виготовлення проектно-кошторисної документації.

2.       Підготовка тендерної документації а проведення процедур публічних торгів. Відбір підрядника.

3.       Будівництво зовнішніх мереж дощової каналізації протяжністю протяжністю 5410 м. на 18 вулицях с.Ясенівці;   6750 м. на 5 вулицях с.Вороняки та 6600 м на 7 вулицях с.Червоне: влаштування і розчистка ровів, встановлення бетонних лотків, труб, решіток, дощоприймачів.

Період реалізації проєкту

протягом 2022-2024 років

Орієнтований обсяг фінансування

2022

2023

2024

Усього

Всього, тис.грн.

8000,0

7000,0

5000,0

20000,0

У тому числі Державний бюджет

4000,0

3500,0

2500,0

10000,0

Обласний бюджет

2500,0

2000,0

1300,0

5800,0

Місцевий бюджет

1500,0

1500,0

1200,0

4200,0

Ключові учасники проєкту

Проєктна організація, Золочівська міська рада, підрядна організація

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

Проєкт матиме вплив і на село Залісся, яке входить в старостинський округ. Дорога по вулиці Гологірській у с.Ясенівці, яка постійно руйнуєься дощовими водами, є єдиним австоранспртним сполученням села Залісся та траси Тернопіль-Львів

№3.1.3.1.

Назва проєкту

Будівництво сучасної автостанції у м. Золочів

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

 3.1.3 Дорожня інфраструктура і транспорт

Мета проєкту

 Створити безпечні та зручні умови для очікування та пересування пасажирів в межах Золочівської міської громади шляхом будівництва сучасної автостанції..

Завдання проєкту

 1. Пошук інвестора та залучення його до будівельних робіт.
 2. Розробка необхідної містобудівної та проектно-кошторисної документації.
 3. Побудова сучасної та комфортної автостанції у м. Золочів Львівської області.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

 Дія проекту розповсюджується на територію м Золочів та Золочівської міської громади а також на територію Західної України і сусідніх держав з якими відбувається пасажирське транспортне сполучення.

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

 Цільовою групою проекту є мешканці міста Золочів та мешканці Золочівської міської громади а також пасажири, що транзитом пересікають межі Золочівської міської громади.

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

 У місті Золочів, що є центром великої територіальної громади працює автостанція на обмеженій території, що приносить багато дискомфорту мешканцям та гостям міста. Також, на даний час, автостанція не відповідає вимогам елементарної безпеки. На території автостанції відсутнє приміщення для зручного очікування пасажирів.

Очікувані результати від реалізації проєкту (кількісні і якісні)

Впорядкування та убезпечення пасажирського руху в межах Золочівської міської громади. Створення комфортних умов для очікування та користування громадським транспортом мешканців Золочівської міської громади.

Основні заходи проєкту

·       Пошук інвестора а укладення з ним відповідної угоди/меморандуму..

·      Виготовлення та затвердження містобудівної та проектно-кошторисної документації.

·      Залучення інвестора до будівництва.

·      Проведення будівельних робіт.

Період реалізації проєкту

 2022-2023

у тому числі

2022

(тис. грн)

2023

(тис. грн)

2024

(тис. грн)

Усього

(тис. грн)

Орієнтовн. обсяг фінансування, тис. грн

2000,0

2000,0

 

4000,0

§  державний бюджет (ДФРР)

-

-

   

§  обласний бюджет

-

-

   

§  місцевий бюджет

-

-

   

інвестор

2000,0

2000,0

 

4000,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, інвестор.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№3.1.3.2.

Назва проєкту

Капітальний ремонт вуличного освітлення із застосуванням інноваційних енергозберігаючих технологій в селах Золочівської громади

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

3.1.3 Дорожня інфраструктура і транспорт

Мета проєкту

 Підвищення безпеки на вулицях сіл та покращення благоустрою населених пунктів шляхом проведення капітального ремонту вуличного освітлення.

Завдання проєкту

1.Розробити план роботи по встановленню мережі зовнішнього вуличного  освітлення

2. Закупити необхідні матеріали

3. Провести роботи по встановленню мережі вуличного освітлення та по благоустрою прилеглої  території

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Села Білий Камінь,  Бужок, Вороняки, Опаки, Хмелева, Руда-Колтівська,Кругів, Єлиховичі, Городилів, Копані, Зозулі, Монастирок, Обертасів, Луг, Зашків, Скарява, Стадня Золочівської міської територіальної громади

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Мешканці вказаних населених пунктів; робітники, які працюють в організаціях, що розташовані на території населених пунктів та поза межами їх; мешканці сусідніх сіл, громадяни, що перебувають у селі,  як гості,  туристи

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

 Населені пункти Білий Камінь,  Бужок, Вороняки, Опаки, Хмелева, Руда-Колтівська,Кругів, Єлиховичі, Городилів, Копані, Зозулі, Монастирок, Обертасів, Луг, Зашків, Скарява, Стадня Золочівської міської територіальної громади освітлені на недостатньому рівні. У частині  із цих населених пунктів частка освітлених вулиць не перевищує 20%

Основними причинами такого стану є: експлуатація старих кабельних і повітряних ліній, відсутність шаф управління зовнішнім освітленням, несправність та зношеність світильників, а в більшості випадків їх відсутність та відсутність джерел світла.

Очікувані результати від реалізації проєкту

  - забезпечено електрифікацію двох населених пунктів територіальної громади;

  - поліпшення якості житлово-комунального обслуговування населення громади шляхом використання енергоефективних технологій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- зниження криміногенної ситуації та рівня аварійності в нічний час, забезпечення комфортного проживання населення;

- зниження кількості аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення;

- створення ефективної системи обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціонального її використання для освітлення населених пунктів Золочівської громади

Основні заходи проєкту

Захід 1 - розроблення проектно-кошторисної  документації та затвердження проектно-кошторисної  документації;

Захід 2 - мобілізація коштів на реалізацію проєкту;

Захід 3 - підписання договору підряду з виконавцем робіт та з виконавцем робіт з технічного та авторського нагляду за виконанням робіт;

Захід 4 -  виконання будівельно-монтажних робіт;

Захід 5 - введення в експлуатація системи вуличного освітлення;

Захід 6 -  прийняття робіт та оформлення необхідних документів;

Захід 7 -  укладення  угоди між Золочівським МВЖКП та Золочівським РЕМ для подальшого обслуговування;

Захід 8 -  проведення моніторингу та оцінки результатів проєкту;

Захід 9 -  інформування населення через місцеві засоби інформації про хід реалізації заходів проєкту.

Період реалізації проєкту

2022-2023

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

3324,0

2900,0

2900,0

9124,0

У тому числі Державний бюджет

-

-

-

-

Обласний бюджет

1658,0

1450,0

1450,0

4558,0

Місцевий бюджет

1658,0

1450,0

1450,0

4558,0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, Львівська обласна державна адміністрація, Львівська обласна рада

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№3.1.4.1.

Назва проєкту

Створення зони відпочинку біля озера між селами Ясенівці і Бонишин та капітальний ремонт скверу «Белзецький» в селі Гончарівка

 

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

3.1.4. Створення громадських просторів для дозвілля мешканців

 

 

Мета проєкту

Покращення умов відпочинку мешканців старостинського округу шляхом удосконалення існуючої водної інфраструктури  

 

Завдання проєкту

1.       Створення зони відпочинку навколо існуючого озера.

2.       Проведення благоустрою прилеглої території, влаштування відпочинкових зон

3.       Капітальний ремонт скверу «Белзецький» в селі Гончарівка

 

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Село Ясенівці і Бонишин, село Гончарівка Золочівської громади

 

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Діти та дорослі орієнтовною кількістю 6 тис. осіб в рік

 

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

Озеро між селами Бонишин і Ясенівці є єдиним водним об’єктом у стростинському окрузі, улюбленим місцем відпочинку для мешканців різних вікових категорій. Площа водойми 1,03 га., найбільша глибина 6 м. Щороку водойма встачає свою рекреаційно-відпочинкову функцію через замулення, порослі очерету та чагарники на березі озера. Озеро має зручне розташування з під’їзними шляхами. Озеро зарибнене силами мешканців села Ясенівці

Однією з відпочинкових зон в селі Гончарівка є сквер «Белзецький», який потребує капітального ремонту. Сквер – це ділянка, площею близько 0,70 га розташована в центральній частині села і є основним місцем для відпочинку.

 

Очікувані результати

1.       Створення відпочинкової зони загальною площею 6,50 га.

2.       Покращення умов для дозвілля мешканців.

3.       Покращення екологічного тану водойми.

4.       Об’єднання різних категорій людей для спільного проведення дозвілля у спеціально облаштованому сквері.

 

Основні заходи проєкту

1.       Підготовка тендерної документації, проведення публічних торгів.

2.       Підготовка та затвердження проектно-кошторисної документації.

3.       Розчищення водойми, розширення її площі, проведення благоустрою прилеглої території (розчищення, озеленення, створення пляжної зони) та влаштування елементів пляжної інфраструктури.

4.       Виконання будівельних робіт із облаштування скверу в с.Гончарівка

 

Період реалізації проєкту

2022 рік

 

Орієнтований обсяг фінансування

2022

2023

2024

Всього

 

Всього, тис. грн. 

850,0

-

-

500,000

 

У тому числі Державний бюджет

 

-

-

850,0

 

Обласний бюджет

475,0

-

-

   

Місцевий бюджет

370,0

-

-

475,0

 

Інші джерела

5,0

   

370,0

 

Ключові учасники проєкту

Проєктна організація, Золочівська міська рада, підрядна організація

   

5,0

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

Доступ до відпочинкової зони буде вільним для усіх мешканців Золочівської МР,  Додатково будуть надаватися послуги з оренди альтанок, буде відведене місце для здійснення риболовлі, за умови придбання  квитка.

 

№3.1.5.1.

Назва проєкту

Безбар’єрний простір в публічних місцях для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

3.1.5. Створення інклюзивного середовища

 

Мета проєкту

Створення безбар’єрного простору в публічних місцях для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення шляхом вдосконалення інклюзивної інфраструктури територіальної громади.

Завдання проєкту

1.       Моніторинг  стандартів доступності до туристичних об'єктів;

2.       Усунення недоліків по доступності   для осіб з інвалідністю та маломобільних груп;

3.       Створення належних умов для перебування у Золочівській громаді  для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Золочівська міська рада, громада, суб’єкти туристичної галузі, туристи,  особи з інвалідністю та маломобільні групи населення

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

На сьогоднішній день у Золочівській громаді у сфері інклюзивної інфраструктури спостерігається:

·         відсутність доступу до вокзалу;

·         відсутність транспортних засобів, доступних для інвалідних колясок;

·         відсутність добре адаптованих готельних номерів;

·         відсутність доступних музеїв, ресторанів, барів тощо;

·         недоступні або лише частково доступні веб-сайти;

·         недоступні вулиці (паркування автомобілів на тротуарі тощо);

·         відсутність спеціальних автомобільних паркомісць для осіб з інвалідністю на офіційних стоянках; 

·         відсутність професійного персоналу, здатного інформувати та консультувати з питань доступності.

Очікувані результати від реалізації проєкту

1. Забезпечено рівні можливості мешканців громади користуватись громадським транспортом.

2.  Забезпечення доступності   для людей з інвалідністю та маломобільних груп до громадських будівель.

Основні заходи проєкту

1.       Створити при Золочівській міській раді, комітет з доступності міського середовища у м. Золочеві.

2.       Провести аудит доступності історико-архітектурних споруд м. Золочева

3.       Скласти перелік недоступних історично-архітектурних об’єктів м. Золочева і поетапно розпочати ліквідовувати виявлені урбаністичні бар’єри у місті (понижувати тротуари, встановляти пандуси, звукові світлофори, тактильні плитки тощо).

4.       Облаштування громадського транспорту, спортивних майданчиків та трудових майстерень для людей з інвалідністю та маломобільних груп населення;

5.       Будівництво пандусів, парапетів, пішохідних переходів з тактильною плиткою та ін.

6.       Модернізація автовокзалів (передбачення необхідних заходів при новому будівництві), автобусних зупинок

7.       Проведення зустрічей з бізнесом у сфері туризму (ресторатори, готельєри) щодо доступності для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення

Період реалізації проєкту

2022-2023 рр

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022 рік

(тис.грн)

2023 рік

(тис.грн)

2024 рік

(тис.грн)

Всього

Всього

1000,00

1000,00

 

2000,00

У тому числі Державний бюджет

300,00

300,00

 

600,00

Обласний бюджет

500,00

500,00

 

1000,00

Місцевий бюджет

200,00

200,00

 

400,00

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, представники туристичної сфери,  особи з інвалідністю та маломобільні групи.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№3.1.6.1.

Назва проєкту

 Проведення термомодернізації та енергоефективних заходів на об’єктах  соціальної інфраструктури  Золочівської територіальної громади

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

3.1.6. Енергоефективна громада

Мета проєкту

Забезпечення ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері громади, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів шляхом проведення енергоефективних заходів на об’єктах  соціальної інфраструктури  .

Завдання проєкту

1.       Провадження когенераційного устаткування на діючі газові котли; 

2.    Зменшення споживання природного газу; 

3.       Впровадження ЕСКО-механізму; 

4.       Зменшення втрат теплової енергії, раціональне використання енергоносіїв

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська міська територіальна громада

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Населення Золочівської ТГ

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

    Існування проблеми неефективного використання енергоресурсів  у бюджетній сфері громади, довгий термін експлуатації об’єктів та обладнання призвів до надмірних   витрат  паливно-енергетичних ресурсів та, як наслідок, до  збільшення  витрат  споживачів на  закупівлю комунальних  послуг.

   Тому, для ефективного використання енергетичних ресурсів, зменшення їх споживання та втрат необхідна реалізація низки енергоефективних та енергозберігаючих заходів, спрямованих на скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній і соціальній сферах шляхом здійснення комплексної термомодернізації об’єктів,  скорочення/заміщення споживання природного газу, технічне (технологічне) енергозбереження, що передбачає модернізацію або заміну енергоємних існуючих технологій.

Проект передбачає комплекс технічних та організаційних енергозберігаючих

(енергоефективних) та інших заходів, спрямованих на скорочення споживання та/або витрат на оплату паливноенергетичних ресурсів та/або житлово-комунальних послуг, зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Очікувані результати від реалізації проєкту

  В першу чергу проведено роботи на таких   

  об’єктах:

1.  Палац культури ім.І.Білозора м.Золочів;

2.  Мистецька школа м.Золочів;

3.  Народний дім с.Білий Камінь;

4.  ДНЗ № 2 «Вишенька» в м. Золочеві;

5.  Скварявський ЗЗСО І-ІІІ ст.

6.  Їдальня Ясеновецького ЗЗСО І-ІІ ст.

7.    Золочівський ЗЗСО І-ІІІ ст. №2  ім.                       Маркіяна Шашкевича;

8.   Золочівський ЗЗСО І-ІІІст. № 1;

9.   Амбулаторія моно практики села Гологори;

10.   Амбулаторія групової практики в м. Золочеві по вул. Пушкіна О., 13;

11.   Амбулаторія групової практики села Сасів

  та інших.

Ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері громади, скорочення бюджетних витрат на використання енергоресурсів, удосконалення системи енергоменеджменту, підвищення культури енергоспоживання

Основні заходи проєкту

1.              Проведення комплексу заходів щодо підвищення енергоефективності:

• заміна вікон та дверей; 

  • ремонт та/або утеплення покрівлі; 

  • утеплення фасадів; 

  • улаштування прокладної гідроізоляції; 

  • ремонт, переоснащення та/або заміна котельного обладнання і внутрішньо-будинкових мереж;

  • установка лічильників;

2.              Укладення договорів з ЕСКО-компаніями; 

3.              Розробка проектів санації внутрішніх тепломереж, модернізації будівель соціальної та комунальної сфери; 

4.       Розроблення енергетичних паспортів

Період реалізації проєкту

2022 рік і далі

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

11850,0

8100,0

 

19950,0

У тому числі Державний бюджет

-

     

Обласний бюджет

7240

4500,0

 

11740,0

Місцевий бюджет

4160,0

3150,0

 

7310,0

Інші джерела

450,0

450,0

 

900,0

Ключові учасники проєкту

Місцевий, обласний та державні бюджети, кошти МТД та інвесторів, кошти ЕСКО-компаній.

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

№3.2.1.1.

Назва проєкту

Сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства

Номер і назва завдання стратегії, якому відповідає проєкт

3.2.1 Громадянська безпека

Мета проєкту

Мета: Налагодження комунікації та розширення інформаційного простору шляхом збільшення можливостей доступу до каналів інформації, та за рахунок підвищення якості інформації.

Завдання проєкту

- всебічно висвітлювати діяльність Золочівської  міської ради та її виконавчих органів, а також громадсько-політичне, економічне, культурне, спортивне  життя територіальної громади,

- зміцнення принципів партнерства між органами місцевого самоврядування, з одного боку, та організаціями громадянського суспільства;

- створення умов для участі інститутів громадянського суспільства та громадськості у формуванні й реалізації державної і регіональної політики за рахунок активного поширення інформації, врахування результатів участі громадськості у процесі прийняття рішень,

- підвищити якість рішень місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом врахування законних інтересів громадськості;

Територія, на яку проєкт матиме вплив

Золочівська територіальна громада Золочівського району Львівської області

Цільові групи проєкту та кінцеві бенефіціари проєкту

Жителі Золочівської територіальної громади, працівники ОМС, потенційні інвестори; Львівська обласна рада, Львівська обласна державна адміністрація

Опис проблеми, на вирішення якої спрямований проєкт

У Золочівській громаді спостерігається:

- недостатній рівень поінформованості громади  щодо діяльності міської влади з реалізації пріоритетних завдань соціально-економічного розвитку міста та актуальних завдань інформаційної політики;

-  недостатній рівень залучення інформаційних ресурсів міської влади для

захисту інформаційного простору, протистояння інформаційній агресії, маніпуляціям громадською думкою;

- в умовах реформ, складних політичних процесів, труднощів, пов’язаних з пандемією COVID-19, потрібно вести ефективну інформаційно-роз’яснювальну роботу, яка забезпечить прозорість та відкритість влади і дозволить людям отримувати достовірну й важливу інформацію від органів влади.

Очікувані результати від реалізації проєкту

- підвищення ефективності співпраці органів влади та органів місцевого самоврядування із засобами масової інформації, забезпечення конституційних прав громадян на інформацію;

- реалізація заходів, спрямованих на розвиток і захист національного інформаційного простору;

- підвищення ролі засобів масової інформації в інформаційному забезпеченні державної політики з питань економічного, соціального, духовного, культурного розвитку громади;

- створення для засобів масової інформації сприятливих умов для отримання об’єктивної інформації щодо діяльності Золочівської міської ради;

- залучення громадськості до процесів формування державної політики, прийняття суспільнозначимих рішень, проведення їх публічних обговорень у засобах масової інформації тощо.

Основні заходи проєкту

- підтримка незалежних друкованих засобів масової інформації шляхом реалізації Програм розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства;

- створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства;

- стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку громади;

- забезпечення ефективних процедур громадської участі у формуванні та реалізації державної політики та вирішенні питань місцевого значення;

- фінансова підтримка періодичних видань  Золочівської територіальної громади, сприяння розвитку місцевих книговидавців, популяризації книгочитання, в тому числі організації виїзних виставок та проведенні презентацій книг місцевих видавництв;

- проведення професійних конкурсів та конкурсів творчої майстерності для журналістів місцевих друкованих ЗМІ для  місцевих ФМ- радіостанцій, а також проведення «Школи молодого журналіста» для учнів позашкілля;

-  створення промоційних відео- та аудіо роликів.

Період реалізації проєкту

2022-2023

Орієнтовний обсяг фінансування, тис.грн.

2022

2023

2024

Всього

Всього

500,0

700, 0

 

1200, 0

У тому числі Державний бюджет

       

Обласний бюджет

       

Місцевий бюджет

500,0

700, 0

 

1200, 0

Ключові учасники проєкту

Золочівська міська рада, засоби масової інформації, інституції громадянського суспільства

Інша інформація щодо технічного завдання (за потреби)

 

 

 

[1] https://zlmr.gov.ua/index.php/oholoshennia/727-oholoshennya-pro-zbir-idey-proyektiv-dlya-rozrobky-planu-zakhodiv-z-realizatsiyi-stratehii-rozvytku-zolochivskoi-terytorialnoi-hromady-na-period-do-2027-roku

[2] http://green.ucci.org.ua/wp-content/uploads/2016/11/1_METODOLOG_YA_PLANUVANNYA_REG_ONALNOGO_ROZVYTKU.pdf